HAG/DEN HAAG | 20.09.2015.
Sledeće sedmice u Tribunalu

KO JE ODGOVORAN ZA SARAJEVSKE MASAKRE?

Na suđenju Ratku Mladiću, bivšem komandantu Glavnog štaba VRS iskaze će dati kanadski general Mišel Gotije i ekspert za balistiku Zorica Subotić. Odbrana osporava odgovornost Mladićevih snaga za granatiranje pijace Markale u februaru 1994. godine i optužbe za artiljerijski teror nad Sarajevom i Sarajlijama

Većekoje sudi bivšem komandatu Glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću će sledeće sedmice - zbog obeležavanja Bajrama - zasedati samo prva tri dana. Iskazima generala Mišela Gotijea/Michel Gauthier i eksperta za balistiku Zorice Subotić, odbrana će nastojati da ospori odgovornost snaga bosanskih Srba za granatiranje pijace Markale 5. februara 1994. godine kao i optužbe koje se odnose na artiljerijski teror nad Sarajevom i Sarajlijama.

Kanađanin Mišel Gotije svedoči putem video konferencijske veze pa da će njegov iskaz, zbog vremenske razlike, početi u ponedeljak, u 13 sati. Gotije je 11. februara 1994. godine iz štaba UNPROFOR u Zagrebu upućen u Sarajevo kao vođa tima za istragu incidenta na Markalama. Svedočeći na suđenju Radovanu Karadžiću u oktobru 2012. godine, Gotije je rekao da je kobni projektil mogla da ispali bilo koja od strana budući da je mesto ispaljenja moglo da bude između 300 i 5.500 metara od mesta udara, kako na području pod kontrolom Armije Bosne i Hercegovine, tako i na prostoru koji je držao Sarajevsko-romanijski korpus Vojske Republike Srpske. Tužilaštvo tvrdi da je kobni projektil koji je usmrtio 66 i ranio preko 140 osoba, ispaljen iz pravca sever-severoistok sa područja pod kontrolom Mladićevih snaga.

Nakon Gotijea, svedočiće ekspert za balistiku Zoricu Subotić čijim će iskazom odbrana osporavati optužbe koje se odnose na artiljerijske i snajperske incidente u Sarajevu. Subotić je na zahtev odbrane Radovana Karadžića u maju 2013. sastavila tri ekspertska izveštaja koji se odnose na 14 incidenata prouzrokovanih avio bombama i minobacačkim granatama kao i na masakre na pijaci Markale u februaru 1994. i avgustu 1995. godine.

Na osnovu fotografija i izveštaja sarajevskih istražnih organa i timova UNPROFOR koji su vršili uviđaj, svedokinja je pokušala da odredi tip, vrstu, pravac i cilj projektila. Zaključila je da su na meti bili vojni a ne civilni objekti, a odgovornost za civilne žrtve je prebacila na Armiju Bosne i Hercegovine.