HAG/DEN HAAG | 25.05.2009.

KARADŽIĆEV PODNESAK O "SPORAZUMU SA HOLBRUKOM"

Na improvizovanoj konferenciji za novinare Karadžićev pravni savetnik Piter Robinson saopštio da je jutros predat podnesak kojim se osporava nadležnost Tribunala i traži zakazivanje rasprave na kojoj će se izvoditi dokazi o tome da je Karadžiću – u zamenu za povlačenje iz politike i javnosti - obećan imunitet od krivičnog gonjenja

Prenoseći novinarima "žaljenje gospodina Karadžića što nije u stanju da im se lično obrati", njegov pravni savetnik Piter/Peter Robinson je na improvizovanoj konferenciji za štampu na travnjaku pred zgradom suda saopštio da je jutros predao podnesak kojim osporava nadležnost Tribunala na osnovu sporazuma zaključenog sa Ričardom Holbrukom/Richard Holbrooke u noći između 18. i 19. jula 1996. godine. Tim sporazumom je, tvrdi se u podnesku, Karadžić prihvatio da se povuče sa svih državnih i političkih funkcija i iz javnosti, uz zamenu za Holbrukovu garanciju da neće biti uhapšen i izručen Tribunalu.

Uz podnesak je, na ukupno 140 strana, priloženo i tridesetak aneksa u kojima su, prema Robinsonu, sadržani "dokazi" koji potkrepljuju Karadžićeve tvrdnje o obećanom imunitetu. Među njima su i izjave dvojice učesnika u tim pregovorima, Momčila Krajišnika i Alekse Buhe, koji su, kako tvrde, "shvatili" da Holbruk pregovara "u ime međunarodne zajednice". Izjavljuju, takođe, kako ih je sporazum koji je tom prilikom zaključen "naveo da veruju" ne samo da Karadžić neće biti gonjen, već i da će i Tribunal kao takav "nestati" nakon izbora u BiH u septembru 1996. godine.

U aneksima su, takođe i izjave trojice američkih diplomata koji su tom prilikom bili u Holbrukovoj pratnji, koji tvrde da u pregovorima nije bilo reči ni o Tribunalu ni o Karadžićevom imunitetu i da ne znaju ko je, ako iko, vodio beleške na tom sastanku. Uglavnom, kako je danas istakao Robinson, odbrana nije uspela da dođe do bilo kakvog pisanog traga sa tog sastanka, osim konačnog sporazuma kojim se Karadžić obavezuje na sve (napuštanje funkcija i povlačenje iz javnosti) a Holbruk ni na šta.

Govoreći o pravnim aspektima slučaja, Robinson je doveo u pitanje zaključak jedne od prethodnih odluka Pretresnog veća po kojem temeljni principi međunarodnog prava isključuju imunitet za genocid ili zločine protiv čovečnosti. Ukazujući da je sam Tribunal skinuo optužbu za genocid nekolicini optuženih koji su sa tužilaštvom zaključili sporazum o priznanju krivice i saradnji, Robinson je sporazum Holbruk-Karadžić opisao takođe kao "sporazum o saradnji" koji omogućava povlačenje optužbi. Prethodni zaključak veća da takav sporazum, čak i ako se dokaže njegovo postojanje, ni na koji način ne obavezuje Tribunal i njegovo tužilaštvo, Robinson pobija tvrdnjom da je Holbruk pregovarao sa "autoritetom Saveta bezbednosti", dakle osnivača Tribunala čije su odluke "zakon" za haške sudije i tužioce.

U podnesku se traži da Pretresno veće zakaže raspravu na kojoj će se izvoditi dokazi i saslušati svedoci, u prvom redu učesnici u pregovorima 18. i 19. jula 1996. godine: Momčilo Krajišnik i Aleksa Buha s jedne te američki pregovarački tim s druge strane, uključujući i samog Holbruka, ukoliko pristane da se pojavi u Hagu.