HAG/DEN HAAG | 23.04.2015.

KARADŽIĆ TRAŽI STATUSNU KONFERENCIJU

Bivši predsednik Republike Srpske traži sazivanje konferencije o stanju u postupku na kojoj želi da raspravlja o zdravlju, uslovima pritvora, obelodanjivanju oslobađajućeg materijala i datumu presude. Predlaže da se statusna konferencija održi u prvih devet dana juna ove godine

Bivši predsednik Republike Srpske Radovan Karadžić je zatražio sazivanje konferencije o stanju u postupku u periodu između 1. i 9. juna ove godine.

Ovo je drugi put da Karadžić traži sazivanje statusne konferencije koje je uobičajeno za predraspravnu fazu postupka. U odluci kojom mu je u januaru ove godine odobren prvi zahtev, Veće je navelo da je održavanje statusne konferencije u interesu pravde, imajući u vidu "značaj" za dobrobit optuženog.

Ovog puta, Karadžić kao razlog za dolazak u sudnicu navodi zdravstvene probleme s kojima se suočava. Optuženi, naime, ima povišen nivo šećera u krvi što, po njemu, upućuje na dijabetes o čemu želi da razgovara sa sudijama.

Karadžić, potom, namerava da pokrene pitanje uslova u pritvoru i nemogućnosti da koristi snimač zvuka. Na prethodnoj konferenciji o stanju u postupku, Karadžić je ukazao da namerava da sastavi audio rečnik srpskog jezika, sledeći primer Vuka Karadžića za kojeg tvrdi da mu je predak. Optuženi je, takođe, zabrinut i za sve lošije zdravlje drugih pritvorenika kao i za kvalitet medicinske nege u pritvoru. Sudijama takođe želi da se požali na kršenje obaveze obelodanjivanja oslobađajućih dokaza od strane tužilaštva.

Konačno, Karadžić smatra da bi statusna konferencija početkom juna ove godine bila "prikladna" prilika za Pretresno veće sudije Kvona/Kwon da strane u postupku obaveste kada nameravaju da donesu presudu u ovom predmetu. Prema važećem "voznom redu" Tribunala, prvostepena presuda bivšem predsedniku Republike Srpske, optuženom za genocid i druge zločine u Bosni i Hercegovini, planirana je za oktobar ove godine.