HAG/DEN HAAG | 12.02.2014.

KARADŽIĆ TRAŽI PAUZU ZA PRIPREMU SVOG ISKAZA

Sugerišući da je u podređenom položaju u odnosu na optužbu, bivši predsednik Republike Srpske traži dvonedeljnu pauzu, počev od 25. februara, za pripremu iskaza u svoju odbranu

Mada mu je više puta stavljano do znanja da Pretresno veće neće odobriti nove izmene rasporeda suđenja, Radovan Karadžić traži dvonedeljnu pauzu u procesu. U podnesku upućenom veću sudije Kvona/Kwon se navodi da bi to vreme utrošio za pripremu svog svedočenja, a pauza bi, po njemu, trebalo da počne 25. februara.

Optuženi navodi da "uprkos velikim naporima" do sada nije uspeo da se spremi za sopstveno svedočenje zbog "tempa suđenja" i vremena utrošenog za pripremu svedoka odbrane. Tvrdi da obimna optužnica i preko dva miliona stranica materijala koje mu je obelodanila optužba zahtevaju mnogo vremena za pripremu iskaza. Dodaje da mu je vreme potrebno i da bi se odmorio pred početak svedočenja koje za njega predstavlja "najzahtevniju i najznačajniju" fazu suđenja.

Optuženi, dalje, navodi da je odbrana za 16 meseci izvela 225 svedoka, dok je tužilac u svom dokaznom postupku ispitao 198 svedoka za 26 meseci. U isto vreme, tužilac u timu ima 15 profesionalaca koji se menjaju u sudnici, a on je, navodi, sam ispitao svakog od 423 svedoka. Karadžić je, podsetimo, tražio i dobio mogućnost da se sam zastupa u sudnici, mada mu je od početka ukazivano na ograničavajuće faktore takvog pristupa.

Navedenom "igrom brojki" bivši predsednik Republike Srpske, optužen za dvostruki genocid i druge zločine u BiH, pokušava da sugeriše "nejednakost oružja" između odbrane i optužbe. Propustio je, međutim, da navede da mu je za glavna ispitivanja svedoka odbrane odobreno 330 sati, što je 30 više nego što je imala optužba, kao i da je u fazi izvođenja tužiočevih dokaza potrošio skoro duplo više vremena za unakrsno nego optužba za glavno ispitivanje.

Suđenje Radovanu Karadžiću nastavlja se danas iskazom bivšeg premijera Republike Srpske Gojka Kličkovića.