HAG/DEN HAAG | 04.05.2009.

KARADŽIĆ TRAŽI JEDNAKI PRISTUP MEDIJIMA

Radovan Karadžić traži da Veće primeni princip jednakosti oružja i kontakte tužilaštva sa medijima ograniči na pisanu komunikaciju koja neće biti duža od 2.500 reči, ili da u suprotnom ukine ograničenja koja su njemu nametnuta od strane Sekretarijata suda

Bivši predsednik Republike Srpske Radovan Karadžić traži od Pretresnog veća da ograniči kontakte tužilaštva sa medijima i svede ih na pismenu komunikaciju koja neće preći 2.500 reči. Pitanja novinara, smatra Karadžić, treba ograničiti na 500 reči, a odgovore tužilaštva na 2.000 reči.

Karadžić, dalje, traži da se tužilaštvu zabraniti da utiče na svedoke, sudije i osoblje Tribunala, da prejudicira ishod postupka ili odgovara na pitanja koja se odnose na poverljiva dokumenta. Odgovori tužilaštva na novinarska pitanja, smatra Karadžić, ne smeju da imaju oblik političkih izjava, pogrdnih, netačnih ili klevetničkih tvrdnji o sudijama i osoblju Tribunala, i njima se ne sme uticati na političku situaciju u bivšoj Jugoslaviji.

One kojima se njegovi zahtevi učine "apsurdnim" Karadžić upućuje da pogledaju odluku Sekretarijata suda, kojom mu se nameću upravo takva ograničenja na kontakt sa holandskom novinarkom Zvezdanom Vukojević. Njegov zahtev da mu se omogući telefonski kontakt sa holandskom novinarkom je odbijen uz obrazloženje da bi u takvoj komunikaciji mogle da budu obelodanjene informacije o zaštićenim svedocima ili poverljivim dokumentima Tribunala. S tim u vezi Karadžić podseća da je njegov "dosije čist", što se ne može reči za tužilaštvo čija je bivša predstavnica za štampu optužena za nepoštovanje suda zbog objavljivanja informacija o poverljivim odlukama Žalbenog veća.

Karadžić takođe podseća da tužilaštvo svake nedelje, na redovnim konferencijama za novinare iznosi detalje svog slučaja protiv njega a glavni tužilac "putuje po svetu" i komentariše predmet. Pozivajući se na princip jednakosti oružja, Karadžić traži ili da veće nametne ista ograničenja tužilaštvu ili da ukine restrikcije koje su njemu nametnute.