HAG/DEN HAAG | 27.02.2014.

KARADŽIĆ TRAŽI GODINU DANA ZA PRIPREMU ZAVRŠNOG PODNESKA

Ukazujući da je priprema završnog podneska veliki teret za mali tim odbrane, Karadžić traži godinu dana kako bi prošao kroz 48 hiljada stranica transkripta, 11 hiljada dokaznih predmeta, isto toliko podnesaka, 2.300 presuđenih činjenica i iskaze oko 600 svedoka

Bivši predsednik Republike Srpske Radovan Karadžić, optužen za dvostruki genocid i druge zločine u Bosni i Hercegovini, traži da mu se za podnošenje završnog podneska odobri godinu dana od iskaza poslednjeg svedoka. Potporu za takav zahtev Karadžić nalazi u izveštaju predsednika Tribunala Teodora/Theodor Merona Savetu bezbednosti UN. Tom prilikom sudija Meron je nagovestio da će – s obzirom na složenost predmeta – stranama u postupku biti potrebno više vremena da pripreme završne podneske, što će u Karadžićevom slučaju uticati na odlaganje izricanja presude.

Jedini predmet koji se po složenosti donekle može uporediti sa njegovim je, po Karadžiću, suđenje šestorici bivših čelnika Herceg Bosne, sa više od 50 hiljada stranica transkripta i preko 10 hiljada dokaznih predmeta. Odbrani je u tom predmetu za pisanje završnih podnesaka bilo odobreno 9 meseci, ali je za razliku od Karadžićevog slučaja, teret bio raspoređen na šest timova odbrane.

Njegovo suđenje, ukazuje Karadžić, traje bez prekida od marta 2010. godine i obuhvata 48 hiljada stranica transkripta, 11 hiljada dokaznih predmeta, isto toliko podnesaka, 2.300 presuđenih činjenica i iskaze oko 600 svedoka. Pored toga što mora da prođe kroz sav taj materijal, Karadžić ukazuje da potom treba da analizira "složene" optužbe koje mu se stavljaju na teret u 11 tačaka optužnice, a koje se odnose na učešće u 4 zasebna udružena zločinačka poduhvata, 259 odvojenih incidenata i nebrojena ubistva, nanošenja telesnih povreda, uništavanja imovine i prisilna premeštanja. Na kraju, Karadžić navodi da se od njega očekuje sažet i jasan završni podnesak u kojem će odgovoriti na "kompleksne" optužbe koje mu se stavljaju na teret. Sve to, naglašava optuženi, mora da uradi "sam uz pomoć malog tima odbrane" pa zato traži godinu dana za pripremu završnog podneska.

Predsedavajući sudija Kvon/Kwon je, inače, više puta upozoravao Karadžića da mu – samo zato što se sam brani - neće odobriti dodatno vreme za izvođenje dokaza i ispitivanje svedoka, te ostaje da se vidi da li će isti stav zauzeti i u odnosu na ovaj Karadžićev zahtev.