HAG/DEN HAAG | 17.07.2014.

KARADŽIĆ TRAŽI DISKVALIFIKACIJU SVIH SUDIJA IZ VEĆA

Bivši predsednik bosanskih Srba smatra da četiri sudije njegovog veća nisu reizabrane na legalan način i da im je stoga mandat juče istekao, pa zato, mada je svestan da to može odložiti izricanje presude, zahteva njihovu diskvalifikaciju

Radovan Karadžić je danas uputio zahtev Tribunalu za diskvalifikaciju troje sudija iz Pretresnog veća koje vodi njegov predmet – Kvona/Kwon, Morisona/Morrison i Berda/Beird – kao i rezervne sutkinje Latanci/Lattanzi. Po računici optuženog, njima je 16. jula istekao mandat pa zbog toga više nisu kvalifikovani da dalje vode predmete pred Haškim sudom.

Skupština Ujedinjenih nacija je, naime, 16. jula 2010. godine na četiri godine između ostalih reizabrala i četvoro pomenutih sudija – dvoje stalnih (Kvona i Morisona) i dvoje ad litem odnosno privremenih (Berda i Latanci) – što, po Karadžiću, znači da im je mandat istekao juče. Istina, njima je do kraja ove godine mandat prošlog decembra produžio Savet bezbednosti UN Rezolucijom 2130, ali optuženi smatra da se radi o nelegalnom potezu. Savet bezbednosti bi, po njegovom shvatanju, na to imao pravo samo u vanrednim okolnostima, poput ugrožavanja mira u državama bivše Jugoslavije, čega u decembru prošle godine nije bilo.

Svestan da bi današnji zahtev mogao biti odbijen, a njegova sudbina ostati u rukama sudija čije je razrešenje tražio, Karadžić u podnesku navodi da za sve članove Pretresnog veća koje mu sudi "gaji najveće poštovanje" i ceni njihov doprinos predmetu. Jasno mu je i da bi njihova diskvalifikacija, kao što se to desilo u predmetu Vojislava Šešelja, mogla odložiti izricanje prvostepene presude, ali je, uprkos tome, odlučan u nameri da usmeri Haški tribunal i Ujedinjene nacije da poštuju svoja pravila i, u skladu sa njima, diskvalifikuju četvoro sudija.

Bivši predsednik Republike Srpske se tereti za učešće u četiri udružena zločinačka poduhvata – najteže ratne zločine sa ciljem trajnog uklanjanja nesrba sa velike teritorije BiH što je u šest opština doseglo razmere genocida 1992. godine, zatim artiljerijski i snajperski teror nad građanima Sarajeva tokom celog rata, uzimanje UN talaca u proleće 1995. i srebrenički genocid u julu iste godine.

Dokazni postupci optužbe i odbrane su okončani, a iznošenje završnih reči strana počeće 29. septembra ove godine... pod uslovom da današnji zahtev optuženog ne bude uvažen.