HAG/DEN HAAG | 19.03.2014.

KARADŽIĆ PROTIV IZVOĐENJA DOKAZA O TOMAŠICI

Bivši predsednik Republike Srpske traži od veća da odbaci zahtev optužbe za ponovno otvaranje dokaznog postupka sa ciljem prezentovanja dokaza o masovnoj grobnici u rudniku Tomašica kod Prijedora, ali se ne protivi tužiočevom zahtevu da pobija neke od dokaza odbrane o zločinima u pet opština BiH

Radovan Karadžić je "svestan važnosti" otkrivanja masovne grobnice na području rudnika Tomašica kod Prijedora, ali se protivi zahtevu tužioca da se dokazi o tome sada izvode na njegovom suđenju. On je danas Pretresnom veću sudije Kvona/Kwon dostavio podnesak kojim se suprotstavlja zahtevu tužioca da ponovo otvori svoj dokazni postupak i prezentuje iskaze nekoliko eksperata i druge dokaze o ekshumacijama i identifikacijama leševa iz Tomašice.

Obrazlažući protivljenje, Karadžić navodi da je istraga o grobnici otkrivenoj u septembru prošle godine još "nekompletna", tri od pet svedoka koje tužilac namerava da pozove još nisu spremni, identifikacije tela "tek delimično završene" i još nema izveštaja o uzroku smrti ljudi čija su tela pronađena. Zbog toga, navodi se u podnesku, "priroda i obim povezanosti" dokaza iz Tomašice i krivične odgovornosti optuženog "ostaju nedorečeni".

Karadžić takođe izražava sumnju da je tužilac dokazima o Tomašici raspolagao još tokom svog dokaznog postupka, što bi ga po pravilima Tribunala onemogućilo da ih prezentuje tek sada. Navodi da je optužba ranije znala da su neka tela pokopana u Tomašici, da su neki leševi tamo pronađeni između 2004. i 2006. godine, kao i da su u grobnici Jakarina Potok pronađeni ostaci tela prvobitno pokopanih u Tomašici. Zbog navodnih propusta u obelodanjivanju dokaza, Karadžić tvrdi da ne može sa sigurnošću da kaže da li je tužilac pre septembra prošle godine raspolagao određenim podacima o toj masovnoj grobnici.

Jedino što se po odbrani sa sigurnošću može reći je činjenica da su nakon okončanja tužiočevog dokaznog postupka identifikovana 62 tela ekshumirana u Tomašici. Ne zna se, međutim, kako su ti ljudi umrli, "da li u borbi ili zatočeništvu" i da li su žrtve zločina za koje se Karadžić tereti.

Zbog svega toga, odbrana se protivi ponovnom otvaranju tužiočevog dokaznog postupka sve dok se istraga grobnice u Tomašici u potpunosti ne okonča i dok optužba ne ispuni obavezu obelodanjivanja dokaza o tome.

U zasebnom podnesku Karadžić navodi da se ne protivi tužiočevom drugom zahtevu da u novoj fazi suđenja pobija dokaze odbrane o presuđenim činjenicama u vezi sa opštinama Bijeljina, Bratunac, Foča, Ključ i Prijedor. Jedini uslov odbrane je da prvi od najavljenih tužiočevih svedoka počne iskaz 30 dana nakon obelodanjivanja svih materijala od strane optužbe.