HAG/DEN HAAG | 01.09.2015.

KARADŽIĆ (OPET) TRAŽI STATUSNU KONFERENCIJU

Optuženi traži od veća da sazove konferenciju o stanju u postupku na kojoj bi se raspravljalo o njegovom zdravstvenom stanju koje se, kako tvrdi, nedavno pogoršalo, opštim uslovima u Pritvorskoj jedinici i njihovom odrazu na sve lošije zdravlje pritvorenih, kao i o kršenjima rokova za obelodanjivanje dokaznog materijala

U očekivanju presude najavljene za kraj ove godine Radovan Karadžić je podneo novi zahtev za sazivanje konferencije o stanju u postupku, na kojoj bi se raspravljalo o njegovom zdravstvenom stanju, opštim uslovima u Pritvorskoj jedinici i novim kršenjima obaveze obelodanjivanja dokumenata od strane tužilaštva.

Nakon što je Pretresno veće u maju ove godine odbilo sličan zahtev optuženog, Karadžić je sačekao da prođe 120 dana što je, inače, rok u kojem se prema pravilima Tribunala - pre i u toku suđenja, kao i u žalbenom postupku -moraju održavati statusne konferencije, pa je podneo novi zahtev.

Uz razloge navedene u prethodnom zahtevu - povećani šećer u krvi, opšta bojazan zbog lošeg zdravstvenog stanja tribunalovih pritvorenika i nova zakašnjenja u obelodanjivanju dokaza od strane tužilaštva - Karadžić u najnovijem zahtevu navodi da od 18. avgusta ove godine trpi bolove, poremećaje u ravnoteži i iscrpljenost, iz razloga koji još nisu utvrđeni. Traži, takođe, da se podvrgne sistematskim specijalističkim pregledima kako bi se ustanovilo funkcionisanje njegovih organa, što nije učinjeno od kako je, pre sedam godina, stigao u pritvor Tribunala.

Karadžić predlaže da se konferencija o stanju u postupku zakaže za 28. ili 29. septembar ove godine.