HAG/DEN HAAG | 23.09.2015.

KARADŽIĆ ISPOSLOVAO STATUSNU KONFERENCIJU

Pretresno veće uvažilo zahtev Radovana Karadžića za održavanje konferencije o stanju u postupku 29. septembra ove godine na kojoj će se raspravljati o njegovom zdravlju i uslovima u pritvoru

Konferencija o stanju u postupku protiv bivšeg predsednika bosanskih Srba Radovana Karadžića je odlukom Pretresnog veća sudije Kvona/Kwon zakazana za utorak 29. septembra u 9 časova. Učinjeno je to po zahtevu Radovana Karadžića da mu se omogući izjašnjavanje u vezi sa zdravstvenim stanjem i opštim uslovima pritvora. U odluci veća se navodi da sudije pomenutim pitanjima daju "najviši značaj".

U zahtevima za održavanje statusne konferencije upućenim 23. aprila i 1. septembra Karadžić se žalio na povećan nivo šećera u krvi, iscrpljenost i poremećaj ravnoteže, a nedavno je objavljeno da mu je krajem avgusta uklonjena žučna kesa, od čega se uspešno oporavio. Osim na svoje, optuženi se žali i na pogoršano zdravlje drugih pritvorenika, odnosno na kvalitet medicinske nege u pritvoru.

Bivši predsednik bosanskih Srba optužen je za učešće u četiri udružena zločinačka poduhvata koji tretiraju genocid i druge zločine u više bosansko-hercegovačkih opština, teror nad građanima Sarajeva, uzimanje osoblja UN za taoce i srebrenički genocid. Uhapšen je i prebačen u Hag u julu 2008. godine, suđenje je počelo 26. oktobra 2009. a završilo 7. oktobra prošle godine.