HAG/DEN HAAG | 03.12.2014.

KARADŽIĆ IPAK DUŽAN DA UČESTVUJE U TROŠKOVIMA ODBRANE

Odbačena žalba Radovana Karadžića na odluku Pretresnog veća kojom je potvrđen nalaz Sekretarijata da je bivši predsednik Republike Srpske dužan da sa 146,501 eura učestvuje u pokrivanju troškova svog tima odbrane

Bivši predsednik Republike Srpske Radovan Karadžić dužan je da sa 146,501 eurom učestvuje u podmirivanju dela troškova odbrane.Ta suma je navedena u odluci sekretara iz oktobra 2012. godine na koju se Karadžić neuspešno žali poslednje dve godine. Najpre je tražio pravno preispitivanje te administrativne odluke što je Pretresno veće odbilo, pa je u aprilu ove godine uložio žalbu i na tu odluku koja je u julu odbijena poverljivom odlukom Žalbenog veća čija je javna verzija danas objavljena u Tribunalu.

Karadžić je u žalbi tvrdio da su sudije pogrešile kada su na njega prebacile teret dokazivanja da sredstva koja su mu na raspolaganju nisu dovoljna ili ih nije moguće upotrebiti za finansiranje odbrane. Dalje, Karadžić tvrdi da je pogrešno procenjena vrednost njegove nepokretne imovine te da je pogrešno utvrđeno šta potpada pod "trenutno raspoloživa sredstva" za plaćanje troškova odbrane. Po Karadžiću, zajednička imovina stečena u braku, "nije raspoloživa" jer njegova supruga "nije voljna" da prihvati podelu te imovine i delom učestvuje u troškovima odbrane.

Karadžić takođe tvrdi da Veće nije uzelo u obzir njegova dugovanja od oko 630 miliona eura po presudama u postupcima koji su, po privatnim tužbama, protiv njega vođeni u Francuskoj i Sjedinjenim Državama. Veće je, navodi Karadžić, takođe odbilo da se naplata dugovanja prema Tribunalu delom izvrši iz kamata dobijenih od njegove imovine. Na kraju mu je, žali se Karadžić, naneta šteta jer je odluka Sekretara o visini duga doneta za zakašnjenjem od četiri godine a odluka Veća nakon 18 meseci.

Žalbeno veće je odbacilo sve Karadžićeve navode ukazujući da Pretresno veće nije pogrešilo kada je potvrdilo odluku sekretara po kojoj je Karadžić dužan da doprinese troškovima odbrane sa 146,501 eura. Kako se navodi u odluci sekretara iz 2012. godine, taj iznos će se odbiti od rata koje se iz fonda pravne pomoći isplaćuju Karadžićevom pravnom timu.

Bivši predsednik Republike Srpske trenutno čeka presudu po optužbama za dvostruki genocid i druge zločine u Bosni i Hercegovini. Karadžić i tužilaštvo su izneli završne reči u septembru ove godine.