HAG/DEN HAAG | 16.03.2009.

KARADŽIĆ INSISTIRA NA "TRANSPARETNOSTI"

Bivši lider bosanskih Srba Radovan Karadžić traži da se sve rasprave u njegovom predmetu odvijaju "u sudnici" i pred očima javnosti a ne na "privatnim konferencijama" u sali za sastanke Tribunala

Bivši lider bosanskih Srba Radovan Karadžić je uputio zahtev veću da se sve rasprave u njegovom predmetu održavaju u sudnici i na javnim sednicama. Karadžićev zahtev je usledio nakon što je, kako tvrdi, obavešten da sudije nameravaju da održe "privatnu konferenciju" u sali za sastanke Tribunala, 24. marta ove godine, kako bi sa njim i tužilaštvom razgovarali o stanju u postupku. Takvi sastanci predstavnika optužbe i odbrane sa sudijama ili pravnim savetnicima veća su, inače, uobičajena praksa u pripremama za suđenje.

Karadžić, međutim, "ne želi da prisustvuje nikakvim privatnim konferencijama" i traži da se sve rasprave odvijaju u sudnici, pred očima javnosti. Javnost, ukazao je Karadžić, treba da bude obaveštena i o celokupnoj komunikaciji između sudskog veća s jedne i tužilaštva i odbrane s druge strane. Zbog toga zahteva da Pretresno veće komunicira sa stranama javnim dokumentima koji će ostati u spisu predmeta, a ne privatnim kanalima i bez pisanog traga.

U zaključku, Karadžić ističe da ne želi da "iskaže nepoštovanje prema sudijama" ali da "insistira na punoj transparentnosti u njegovom slučaju".

Karadžić je danas uputio još jedan podnesak u kojem traži da se odbaci optužbe za treći modalitet udruženog zločinačkog poduhvata. Po Karadžiću, optuženi može da bude proglašen odgovornim samo za zločine koji su "prirodna i predvidiva posledica zajedničkog plana" a koje je optuženi mogao da "predvidi kao verovatne a ne samo moguće". Budući da se Karadžić u optužnici tereti za zločine koji su "mogli da budu počinjeni od strane pripadnika udruženog zločinačkog poduhvata" i predstavljaju "moguću posledicu primene" zajedničkog plana, on smatra da Tribunal nema nadležnost da mu sudi po tim optužbama.