HAG/DEN HAAG | 02.04.2009.

KARADŽIĆ ĆE OSPORAVATI SVE SEM "KLIMATSKIH PRILIKA"

Na konferenciji o stanju u postupku, Radovan Karadžić najavio da će na predstojećem suđenju osporavati sve – uključujući i takozvane nesporne činjenice koje predlaže tužilaštvo – sa izuzetkom "klimatskih prilika". "Ako kažu da je bilo sunčano, prihvatiću da je bilo sunčano", rekao je Karadžić

Na konferenciji o stanju u postupku u predmetu bivšeg predsednika Republike Srpske Radovana Karadžića, Pretresno veće je danas izložilo plan rada za ostatak predraspravne faze. Tužilaštvu je naloženo da do 18. maja dostavi konačnu verziju predraspravnog podneska, a nedelju dana kasnije i kompletnu listu dokaznih predmeta koje namerava da koristi na suđenju. Određeni su, takođe, i rokovi za dostavljanje ukupno 26 ekspertskih izveštaja, od kojih su neki već obelodanjeni Karadžiću, većina će biti podneta do kraja aprila, a preostala dva ili tri do kraja maja. Danas nije bilo reči o datumu početka suđenja, ali je sudija Bonomi najavio da će veće narednih dana izdati pismeni nalog sa još nekim rokovima.

Karadžić je danas najavio da će osporavati sve ekspertske izveštaje, kao i da će i sam angažovati isti broj eksperata kao i tužilaštvo, tražeći da mu se za to obezbede sredstva. Odbijajući takozvane nesporne ili dogovorene činjenice koje mu je predložilo tužilaštvo, Karadžić je najavio da će na suđenju osporavati sve... "sem klimatskih prilika".

Karadžić tvrdi da je došao do novih "neoborivih dokaza" o navodnom sporazumu o imunitetu sa Ričardom Holbrukom/Richard Hoobrooke, ugovorenom ne samo u ime američke administracije već i kompletne međunarodne zajednice, te je najavio da će – čim završi svoju istragu – podneti novi podnesak u kojem će osporavati nadležnost Tribunala da vodi postupak protiv njega, budući da mu je garantovan imunitet.

Na kraju konferencije o stanju u postupku Karadžić se požalio na "ilegalne akcije" haškog tužilaštva koje je tužilaštvu Bosni i Hercegovine naložilo pretres kuća i stanova njegove "bliže i dalje rodbine" u potrazi za dokazima koji se mogu koristiti na predstojećem suđenju. Karadžić tvrdi da tužilaštvo na taj način pokušava da mu "otme dokaze" koje prikuplja za svoju odbranu, kao i da zastrašuje njegove rođake, prijatelje i potencijalne svedoke.

Nakon kraće konsultacije sa nemačkim sudijom Fligeom/Fluge i Francuskinjom Pikar/Pikard, predsedavajući sudija Bonomi/Bonomy je rekao da sve što je Karadžić izneo "na prvi pogled ne ukazuje ni na kakvu protivpravnu aktivnost", te je uputio optuženog da – ukoliko želi da se veće time bavi – napiše podnesak u kojem će izneti i dokaze za takve svoje tvrdnje.

Sledeća konferencija o stanju u postupku je okvirno zakazana za 6. maj ove godine.