HAG/DEN HAAG | 18.04.2008.

KAKO BRANITI LUKIĆA OD NJEGA SAMOG

Veštak odbrane policijskog generala se danas našao u situaciji da optuženog praktično brani od njega samog, budući da je Sreten Lukić, pre nego što je optužen, u intervjuu istražiteljima tužilaštva rekao da je 1999. godine bio jedan od komandanata Posebnih jedinica policije, što je odbrana tokom svog dokaznog postupka uporno negirala

Unakrsnim ispitivanjem pretposlednjeg svedoka odbrane policijskog generala Sretena Lukića okončana je tekuća radna nedelja na suđenju "Kosovskoj šestorki" bivših srpskih političkih, vojnih i policijskih zvaničnika, optuženih za ubistva i progon albanskih civila 1999. godine. Tužilac je nastojao da dokaže da pojedini navodi izveštaja profesora kriminalistike Branislava Simonovića nisu tačni, tvrdeći da se ekspert odbrane trudio da umanji nadležnosti i ulogu generala Lukića kao načelnika Štaba MUP na Kosovu 1999. godine.

Pošto je tvrdio da su Posebne jedinice policije (PJP), koje su mnogi svedoci optužbe označili kao počinioce najtežih zločina u pokrajini, bile u nadležnosti generala Obrada Stevanovića a ne Sretena Lukića, tužilac ga je suočio sa navodima intervjua koje je Lukić dao istražiteljima tužilaštva pre nego što je protiv njega podignuta optužnica. Tada je, između ostalog rekao, da su PJP bile pod "dvojnom komandom" - s jedne strane u nadležnosti generala Obradovića, a s druge pod komandom načelnika Štaba MUP, odnosno samog Lukića.

Braneći optuženog od navoda koje je sam izgovorio, Simonović je rekao da je dvojna komanda, pravno gledano, bila nemoguća, a da Lukićeva izjava pre zaslužuje "psihološku umesto pravne analize". On, naime, smatra da je ta izjava optuženog generala zapravo plod njegove namere da se pohvali i pripiše sebi veću vlast nego što je u stvarnosti imao. Sudije su ostale uskraćene za objašnjenje o Lukićevim motivima da se pohvali upravo pred istražiteljima tužilaštva koji su ga intervjuisali kao osumnjičenog.

Ono što po tužiocu takođe ukazuje na komandnu ulogu optuženog je i obrazloženje ministra unutrašnjih poslova u predlogu za Lukićevo unapređenje u čin general-potpukovnika u leto 1999. godine. Ministar je tada naveo da se Lukić istakao u "upravljanju policijskim jedinicama" na Kosovu. Svedok je, međutim, uporno tvrdio da Lukić nije komandovao policijom i kaže da mu nije jasno zašto je ministar tako napisao. Jedino što mu pada na pamet, kako je rekao, jeste da je tako nešto moglo služiti za "dizanje morala" unapređenih oficira u ratno vreme.

Suđenje "Kosovskoj šestorki" se nastavlja u ponedeljak iskazom poslednjeg svedoka odbrane generala Lukića. Rečeno je da će svedočiti pod pseudonimom 6D1, ali ne i da li će iskaz dati na sednici otvorenoj ili zatvorenoj za javnost. Posle njega, naredne sedmice bi trebalo da svedoče veštaci odbrana preostale petorice optuženih.