HAG/DEN HAAG | 10.06.2010.

JAVNI ODGOVOR NA TAJNE ISKAZE

Dodatni svedoci odbrane Ivana Čermaka opisali šta se dešavalo tokom asanacije terena u krajinskim selima Strmica i Grubori 27. avgusta 1995. godine, odgovarajući tako na navode iznesene u prošlonedeljnom dodatnom dokaznom postupku optužbe. Teško je, međutim, reći o čemu se tačno radi, budući da su transkripti iskaza tužiočevih svedoka i dalje nedostupni javnosti, uprkos odluci veća od 7. juna kojom su ukinute "privremene zaštitne mere"

Pred većem sudije Orija/Orie, koje sudi hrvatskim generalima Gotovini, Čermaku i Markaču optuženim za zločine nad Srbima u toku i nakon operacije "Oluja" 1995. godine, danas su saslušana poslednja dva svedoka. Radi se o bivšem krim-tehničaru Splitsko-dalmatinske policijske uprave Ivici Vrtičeviću i nekadašnjem pripadniku civilne zaštite Miletu Serdareviću, koji su u leto 1995. godine bili deo ekipe za asanaciju terena, odnosno uklanjanje ljudskih i životinjskih leševa, na oslobođenom području.

Njih dvojica su u Hag došli na poziv odbrane bivšeg zapovednika Zbornog mesta Knin Ivana Čermaka, kojoj je odobreno izvođenje novih dokaza kojima će odgovoriti na prošlonedeljni "dodatni" dokazni postupak optužbe. No, budući da su trojica "dopunskih" tužiočevih svedoka svedočili na zasedanju zatvorenom za javnost, a njihovi iskazi uprkos odluci veća još nisu obelodanjeni, ispada da odgovor prethodi onome na šta se odgovara.

Za sada su poznata samo imena trojice prošlonedeljnih svedoka optužbe - radi se o Jozi Bilobrku, Željku Mikuliću i Antoniju Gerovcu. U današnjim iskazima se moglo čuti da je Bilobrk u svojstvu krim-tehničara učestvovao u asanaciji terena na području Knina. Vrtičević i Serdarević su u izjavama odbrani, koje su danas uvedene u dokaze, opisali šta se u Kninu i okolini dešavalo 27. avgusta 1995. godine.

Tog jutra je, kažu, stigla informacija da je u selu Strmica pronađen jedan a u dolini Plavnog, u zaseoku Grubori, pet leševa. Informaciju je u policijskoj stanici "pokupio" Bilobrk i saopštio ekipi za asanaciju koja se okupljala u obližnjoj kafani. Prvo su se uputili ka Strmici, pokupili leš u poluraspadnom stanju i prebacili ga na kninsko groblje, gde su sahranjivani leševi znanih i neznanih civila i vojnika, pronađenih na oslobođenom području nakon operacije "Oluja".

Potom je ekipa za asanaciju nastavila ka selu Grubori, gde je dva dana ranije ubijeno petoro srpskih civila, što je navedeno u optužnici protiv hrvatskih generala. Prema današnjim iskazima, u Gruborima su tela prvo fotografisali i pregledali krim-tehničari Bilobrk i Vrtičević, a potom su ih pripadnici civilne zaštite, među kojima i Serdarević, obeležili identifikacionim brojevima, stavili u plastične kese i kombijem odvezli na groblje u Kninu.

I Vrtičević i Serdarević tvrde da su "kod mosta u selu Plavno", videli generala Čermaka, ali se ne sećaju da je on ulazio u Grubore. Branilac Kej/Kay je obojicu pitao da li su tog dana čuli da je "iko sugerisao da se postavi oružje pored tela ubijenih civila u Gruborima kako bi se to mesto lažno prikazalo poprištem borbi". Obojica su odgovorili odrečno. Potom je tužilac Hederali/Hedaraly sugerisao da Vrtičević nije ni bio u prilici da čuje takvu sugestiju, jer nije čuo razgovore koje je njegov kolega Bilobrk vodio ispred policijske stanice i "kod mosta" u Plavnom, što je ovaj priznao navodeći da je u prvoj situaciji sedeo u kafani, a u drugoj stajao udaljen od mosta i "pušio cigaru" sa pripadnicima civilne zaštite. Da li je upravo to deo iskaza kojim odbrana nastoji da ospori navode Bilobrka, Mikulića i Gerovca znaće se uskoro, ili malo nakon toga, kada transkripti njihovih svedočenja budu konačno obelodanjeni javnosti.

Za sutra je na suđenju hrvatskim generalima zakazana administrativna rasprava.