HAG/DEN HAAG | 20.03.2014.

IZVOĐENJE DOKAZA O TOMAŠICI "NIJE U INTERESU PRAVDE"

Pretresno veće ocenilo da izvođenje dokaza o masovnoj grobnici Tomašica kod Prijedora u kasnoj fazi suđenja "nije u interesu pravde", jer bi se proces mogao odužiti zbog prezentovanja podataka čija je dokazna vrednost u ovom trenutku "u najboljem slučaju spekulativna". Poslednja prilika za izvođenje dokaza o Tomašici pred Tribunalom ostaje suđenje Ratku Mladiću

Pretresno veće sudije Kvona/Kwon odbacilo je danas zahtev za ponovno otvaranje dokaznog postupka optužbe na suđenju Radovanu Karadžiću kako bi prezentovala dokaze o masovnoj grobnici otkrivenoj na području rudnika Tomašica kod Prijedora. U odluci se navodi da je na toj lokaciji do 2006. pronađeno 56 leševa, a da je u septembru prošle godine ekshumirano još 275 kompletnih i 118 nekompletnih tela žrtava.

Mada prihvata da nalazi ekshumacija iz septembra prošle godine predstavljaju "sveže dokaze" koji nisu bili poznati tužiocu do okončanja njegovog dokaznog postupka, veće je odbacilo zahtev da se ti dokazi prezentuju naknadno. Razlog je ocena da u kasnoj fazi u kojoj se nalazi Karadžićev predmet, dodatno izvođenje tužiočevih dokaza "ne bi bilo u interesu pravde".

Veće objašnjava da je, procenjujući uticaj izvođenja novih dokaza, vodilo računa o narušavanju prava optuženog na fer suđenje. U odnosu na druge predmete gde se tužiočev "dopunski" dokazni postupak dešavao pre ili za vreme dokaznog postupka odbrane, sada se to traži na samom kraju procesa. A to se, navode sudije, ne može nazvati "ranim zahtevom", kako je formulisala optužba. Pored toga, Karadžić je već uputio zahtev da se prvi svedok o Tomašici ispita najmanje 30 dana nakon obelodanjivanja svih materijala od strane optužbe, a pretpostavlja se da bi tražio da izvodi i određene dokaze koji se suprotstavljaju tužiočevim.

Ako se tome doda da će biti potrebno još neko vreme da se kompletiraju dokazi o Tomašici, po oceni veća bi došlo do produžetka suđenja "većeg nego minimalnog", kako je tvrdila optužba. Sudije smatraju i da je dokazna vrednost dosadašnjih dokaza iz Tomašice, odnosno veza sa Karadžićevom optužnicom, "u najboljem slučaju spekulativna".

Tako će poslednja prilika da se dokazi o toj masovnoj grobnici prezentuju pred Tribunalom biti suđenje Ratku Mladiću gde je tužilac takođe najavio zahtev za ponovno otvaranje postupka kada budu završeni izveštaji o ekshumacijama i identifikacijama žrtava.