HAG/DEN HAAG | 21.04.2016.

IMENOVANO ŽALBENO VEĆE ZA RADOVANA KARADŽIĆA

Mesec dana nakon prvostepene presude kojom je Radovan Karadžić osuđen na 40 godina zatvora, predsednik Mehanizma imenovao je sudije Žalbenog veća u predmetu bivšeg predsednika Republike Srpske proglašenog krivim za genocid i druge zločine u BiH

Predsednik Mehanizma za međunarodne krivične sudove Teodor/Theodor Meron imenovao je sudije Žalbenog veća koji će odlučivati u žalbenom postupku Radovana Karadžića, bivšeg predsednika Republike Srpske osuđenog na 40 godina zatvora za genocid i druge zločine počinjene tokom rata u Bosni i Hercegovini.

Sudija Meron sam će predsedavati petočlanim većem u čijem sastavu su još i sudije Vilijem Husein/William Hussein Sekule iz Tanzanije , Von Junsen /Vagn Joensen iz Danske, Hoze Rikardo/ José Ricardo de Prada iz Španije i Gracijela Gati/Graciela Gatti Santana, sutkinja iz Urugvaja.

Sudija Sekule se Međunarodnom sudu za bivšu Jugoslaviju priključio 2013. godine, došavši iz Tribunala za Ruandu, gde je bio angažovan od 1995. godine.

Danski sudija Junsen, bivši predsednik Tribunala za Ruandu, je 2001. i 2002. bio angažovan kao međunarodni sudija u Misiji UN na Kosovu (UNMIK).

Izvesna iskustva sa područja bivše Jugoslavije ima i španski sudija De Prada koji je od 2005. do 2007. godine bio međunarodni sudija pri Državnom sudu BiH u Sarajevu. Od 2014.godine angažovan je i u Evropskog mreži protiv genocida, zločina protiv čovečnosti i ratnih zločina.

Sutkinja Santana iz Urugvaja se Mehanizmu priključila 2012. godine. Sudsku karijeru gradila je u Urugvaju gde se od 2008. godine bavila krivičnim postupcima u oblasti organizovanog kriminala.

Drugom danas objavljenom odlukom sudija Meron je sebe imenovao za predžalbenog sudiju u Karadžićevom predmetu i u tom svojstvu doneo odluku kojom se odbrani nalaže da žalbu podnese najkazniie do 22. juna ove godine. Karadžićevi branioci su tražili produženje roka za podnošenje žalbe sa 30 na 180 dana, te je ovom odlukom taj zahtev samo delimično prihvaćen.