HAG/DEN HAAG | 15.04.2008.

I LAZAREVIĆ NA PRIVREMENOJ SLOBODI

Posle Pavla Strugara i Berislava Pušića, privremeni boravak na slobodi iz "humanitarnih razloga" danas odobren i generalu VJ Vladimiru Lazareviću

Posle generala Pavla Strugara, osuđenog za napad na dubrovački Stari grad i Berislava Pušića, jednog od šestorice bivših čelnika Herceg Bosne, kome se sudi za zločine nad bosanskim Muslimanima, na privremenu slobodu je danas pušten i jedan od pripadnika takozvane Kosovske šestorke, general Vladimir Lazarević. Sva trojica optuženih, kojima se sudi ili su već osuđeni za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava su - kako se navodi u odlukama pretresnih i žalbenog veća - pušteni na slobodu iz "humanitarnih razloga".

Lazarević će u Srbiji boraviti od 25. aprila do 1. maja, pod strogim uslovima koji uključuju i 24-časovni policijski nadzor. Izričito mu je zabranjen kontakt sa žrtvama i potencijalnim svedocima, kao i bilo kakvi javni nastupi u medijima.

General VJ Vladimir Lazarević je jedan od šestorice bivših visokih srpskih zvaničnika optuženih za proterivanje oko 800.000 i ubistvo blizu hiljadu kosovskih Albanaca 1999. godine. Naredne nedelje je planiran završetak izvođenja dokaza šestog, poslednjeg optuženog, policijskog generala Sretena Lukića, nakon čega slede iskazi nekolicine veštaka odbrane.