HAG/DEN HAAG | 19.04.2010.

HRONOLOGIJA ZLOČINA U GRUBORIMA

Svedočeći na poziv Pretresnog veća, jedan od učesnika akcije hrvatskih specijalaca iz avgusta 1995. godine u kojoj je ubijeno petoro srpskih staraca izneo saznanja o tom incidentu, ukazujući i ko bi mogli biti direktni počinioci zločina u Gruborima, navedenog u optužnici protiv generala Gotovine, Čermaka i Markača

Mada je do sada više svedoka na suđenju generalima Gotovini, Čermaku i Markaču, optuženim za zločine počinjene za vreme i nakon operacije "Oluja", opisalo okolnosti koje su pratile ubistvo petoro srpskih staraca u selu Grubori 25. avgusta 1995. godine, Pretresno veće je danas čulo možda i najkonkretniji iskaz o tom incidentu, a prvi put su u haškoj sudnici pomenuta imena mogućih počinilaca. Na poziv veća sudije Orija/Orie svedočio je specijalac Branko Balunović, vođa jedne od četiri grupe Antiterorističke jedinice "Lučko" koje su učestvovale u akciji čišćenja terena na području doline Plavnog krajem avgusta 1995. godine.

Odgovarajući na pitanja predsedavajućeg sudije, Balunović je danas rekao da je tokom akcije čuo sporadičnu pucnjavu iz pravca sela Grubori, kroz koje je tada prolazila grupa Frane Drlje. Tvrdi da tada nije znao ni da su starci ubijeni, niti da su kuće spaljene, pa o tome nije ni izvestio zapovednika akcije Josipa Čelića. Budući da je na sličan način izvešten i od vođa ostalih grupa, Čelić je u svom izveštaju napisao da u dolini Plavnog nije bilo većih incidenata. To se, međutim, nije dopalo čelnicima specijalne policije pa su ga pozvali da sutradan 26. avgusta dođe u štab u Gračacu. Sa njim je pošao i Balunović.

Mada tvrdi da je sve vreme čekao u hodniku i da nije bio očevidac svega što se tada u štabu događalo, svedok kaže da mu je Čelić rekao da je "temeljem naputaka gospodina Sačića", zamenika komandanta specijalaca Mladena Markača, napisao novi izveštaj o akciji čišćenja u kojem je naveo da su se specijalci u Gruborima sukobili sa zaostalim srpskim borcima, što je moglo dovesti do stradavanja staraca u unakrsnoj vatri. Čelić i Balunović su 27. avgusta zajedno sa Sačićem otišli u Grubore kako bi se uverili da je incidenta zaista bilo. Svedok kaže da je tom prilikom video potresne prizore kojih se često priseća. Na ulazu u selo su, opisao je, videli mrtve svinje i krave, nakon čega im je jedan meštanin rekao da "nije šteta stoke nego ljudi" i odveo ih do mesta na kojima su se nalazili leševi ubijenih staraca.

Po povratku u Zagreb zapovednik Čelić i vođe grupa, među kojima i Balunović, pozvani su u komandu jedinice "Lučko" kako bi podneli pisane izveštaje o akciji u dolini Plavno. Izveštaje su, kaže danas Balunović, pisali "prema podacima koje je Čelić dobio od Sačića", a ne prema onome što su na terenu videli i doživeli. Da bi priča o sukobima sa srpskim borcima bila uverljivija, u izveštaj je uneseno i da su specijalci zarobili dva neprijateljska vojnika. Iako priznaje da su se po završetku akcije sve četiri grupe specijalaca okupile na jednom mestu i da tom prilikom nije video nijednog zarobljenika, Balunović danas kaže da nije sumnjao u Sačićeve navode.

Upitan da li je naknadno saznao šta se tačno dogodilo u Gruborima, svedok kaže da mu je "negde 2003. godine" specijalac Marjan Šoša rekao da su Frano Drlje i Igor Beneta "nekog ubili u Gruborima". Šoša mu je, takođe, rekao da ga je Drlje odveo u šumu nadomak baze jedinice "Lučko" i pretio mu "da će ga ubiti i tu zakopati ako bude kazivao šta zna o ubistvu staraca".

Pred kraj današnjeg zasedanja tužilac je počeo unakrsno ispitivanje svedoka.