HAG/DEN HAAG | 21.10.2005.

HARADINAJEV POVRATAK U POLITIKU PRED ŽALBENIM VEĆEM

Ponovo odloženo izvršenje odluke kojom se Ramušu Haradinaju odobrava politički angažman na privremenoj slobodi

Pretresno veće po drugi put je odložilo izvršenje svoje odluke kojom se Ramušu Haradinaju odobrava da se tokom boravka na privremenoj slobodi, politički angažuje i javno nastupa. Konačna odluka o izvršenju, kako je saopšteno danas popodne, odlaže se dok Žalbeno veće Tribunala ne razmotri žalbu koju je tužilaštvo 19. oktobra 2005. podnelo na odluku Pretresnog veća.

Izvršenje odluke kojom je Haradinaju odobreno da se uz saglasnost UNMIK politički angažuje tokom boravka na privremenoj slobodi, je zaustavljeno 13. oktobra 2005. budući da je tužilaštvo, najavljujući žalbu, tražilo obustavu izvršenja odluke do kraja žalbenog postupka.

Stopirajući izvršenje odluke Pretresno veće, međutim, nije prihvatilo i rok koji je predložilo tužilaštvo – do kraja žalbenog postupka - te je konačnu odluku o tome odložilo dok se ne izjasni i odbrana. Haradinajevi branioci su se u svom podnesku usprotivili odlaganju izvršenja odluke ali je tužilaštvo istovremeno podnelo najavljenu žalbu.

U današnjoj odluci, sudije Pretresnog veća Brajdensholt /Braydensholt, Ađius/Agius i Eser su ocenili su da je, s obzirom na podnetu žalbu tužilaštva, "primerenije odluku o odlaganju izvršenja ostaviti Žalbenom veću" koje je, kako se navodi, upoznato je stavovima obe strane u postupku i "u boljoj pozociji da proceni koliko bi mogao da traje žalbeni postupak".