HAG/DEN HAAG | 08.03.2005.

HAG POTVRĐUJE OPTUŽNICU PROTIV HARADINAJA

U tužilaštvu potvrđuju da je Ramuš Haradinaj optužen, ali odbijaju da otkriju detalje optužnice koja do daljeg ostaje pod pečatom Tribunala. Neobelodanjene još dve "decembarske" optužnice Karle del Ponte: za Makedoniju i Bosnu i Hercegovinu.

U tužilaštvu Haškog tribunala potvrdili su postojanje optužnice protiv aktuelnog premijera Kosova, Ramuša/Ramusha Haradinaja, ali odbijaju da otkriju bilo kakve detalje o njenom sadržaju. Optužnica ostaje pod pečatom Tribunala, najverovatnije do dolaska optuženog - ili optuženih - u Hag.

Nakon potvrđivanja optužnice protiv sadašnjeg premijera i bivšeg zapovednika OVK, ostaju neobelodanjene još dve od ukupno šest poslednjih optužnica koje je krajem prošle godine glavni tužilac Karla/Carla del Ponte podnela sudijama na potvrđivanje. Prema onome što se zna o poslednjim istragama haškog tužilaštva, te dve optužnice trebalo bi da se odnose na zločine počinjene tokom oružanih sukoba u Bosni i Hercegovini i Makedoniji. Obelodanjivanje tih optužnica može se očekivati u narednim danima.