HAG/DEN HAAG | 30.01.2012.

GOTOVININA ODBRANA: "PRIHVATITI STAVOVE AMERIČKIH EKSPERATA"

Branioci hrvatskog generala Ante Gotovine navode da se podnesak 12 američkih vojnih eksperata o (ne)zakonitom artiljerijskom napadu na krajinske gradove podudara sa njihovim žalbenim podneskom i traže da ga Žalbeno veće američkog sudije Teodora Merona uzme u razmatranje

Za razliku od tužioca koji je nedavno zahtevao da se zbog neobjektivnosti i pristrasnosti odbaci podnesak 12 vojnih veštaka koji su u svojstvu "prijatelja suda" tražili da Žalbeno veće poništi nalaze prvostepene presude generalima Anti Gotovini i Mladenu Markaču, odbrana se u današnjem podnesku zalaže za prihvatanje stavova vojnih veštaka. Hrvatski generali Gotovina i Markač su, podsetimo, osuđeni na 24 odnosno 18 godina zatvora zbog učešća u udruženom zločinačkom poduhvatu sa ciljem proterivanja srpskih civila iz Krajine za vreme i nakon operacije "Oluja" 1995. godine.

Odbrana smatra da bi podnesak američkih eksperata - u kojem se zahteva odbacivanje zaključaka presude o protivpravnom artiljerijskom napadu na Knin i druge krajinske gradove - mogao biti od pomoći Žalbenom veću za "razumevanje odnosa vojnog prava i tehničkih aspekata sprovođenja vojnih operacija". Branioci naglašavaju veliko vojno iskustvo 12 "prijatelja suda" i njihovu "nezavisnost i objektivnost" koju, smatraju, ne narušava ni činjenica da je jedan od potpisnika – profesor Džefri Korn/Goeffrey Corn – svedočio kao vojni veštak na poziv Gotovinine odbrane.

U današnjem podnesku se navodi da bi stavovi američkih stručnjaka, među kojima je i jedan bivši pravni savetnik kancelarije haškog tužilaštva i nekoliko profesora prava, mogli biti od pomoći sudijama Žalbenog veća u vezi sa donošenjem odluke o (ne)zakonitom artiljerijskom napadu na krajinske gradove. Podseća se na stavove "prijatelja suda" po kojima se Gotovina navodno pridržavao odredaba međunarodnog humanitarnog prava kada je naredio napad na Knin, uključujući i granatiranje stana bivšeg predsednika takozvane Republike Srpske Krajine Milana Martića.

Žalbeno veće bi, smatraju branioci, trebalo da se osloni i na stavove američkih eksperata u vezi sa zaključkom prvostepene presude da sve udare artiljerije Hrvatske vojske koji su pali na udaljenost veću od 200 metara od vojnih meta tretira kao deo namernog napada na civilne ciljeve. "Prijatelji suda" su, podsetimo, naveli da su "zabrinuti" zbog tog dela presude, navodeći da "nije u skladu sa realnošću".

Gotovinini branioci u svom podnesku na nekoliko mesta navode da 12 američkih eksperata zajedno imaju "290 godina vojnog iskustva" i ukazuju da se njihovi zaključci u bitnim delovima poklapaju sa navodima žalbenog podneska odbrane.

Zbog svega navedenog, branioci zahtevaju da Žalbeno veće prihvati podnesak "prijatelja suda" i omogući stranama da podnesu svoje detaljne komentare na taj dokument.