HAG/DEN HAAG | 05.12.2011.

GOTOVINA TRAŽI "TOPNIČKE DNEVNIKE" OD UN

Odbrana traži od Žalbenog veća izdavanje naloga Ujedinjenim nacijama za dostavljanje "topničkih dnevnika" HV iz vremena operacije "Oluja" koji navodno sadrže informacije od značaja za obaranje prvostepene presude kojom su Ante Gotovina i Mladen Markač zbog zločina nad srpskim civilima osuđeni na 24 odnosno 18 godina zatvora

Branioci hrvatskog generala Ante Gotovine smatraju da se u arhivama Ujedinjenih nacija (UN) može naći deo takozvanih topničkih dnevnika koji bi im mogli biti od pomoći u žalbenom postupku. Radi se o dokumentima Hrvatske vojske (HV) iz perioda operacije "Oluja" koji sadrže informacije o artiljerijskim metama u Kninu i drugim krajinskim gradovima izloženim topničkoj paljbi. Dokumentaciju o tome je tokom suđenja tužilac bezuspešno potraživao od Republike Hrvatske, smatrajući da će time dokazati neselektivnost artiljerijskog napada na Knin i druge gradove, dok odbrana sada tvrdi da nedostajući dokumenti kriju informacije koje bi mogle pokazati suprotno – da su mete artiljeraca HV bile isključivo vojne.

Tvrdnja odbrane da je deo "topničkih dnevnika" u posedu UN temelji se na delovima iskaza bivšeg vojnog posmatrača UN, ruskog pukovnika Aleksandra Černjetskog/Alexander Tchernetsky, koji je pred Tribunalom rekao da je u septembru 1995. godine na napuštenom komandnom mestu HV u BiH pronašao deo artiljerijskih dokumenata. Tvrdio je da ih je predao šefu UN posmatrača u Zagrebu, Britancu Piteru Vilijamsu/Peter Williams, a ovaj ih prosledio šefu Vojnog informativnog centra – ruskom oficiru Viktoru Tarusinu. Nakon toga, navodi se u današnjem podnesku odbrane, dokumenti "od velike važnosti su neobjašnjivo izgubljeni".

Braniocima je u nekoliko navrata dozvoljen pristup arhivama UN u Ženevi i Njujorku, ali nisu uspeli da lociraju traženu dokumentaciju. Zbog toga zahtevaju da Žalbeno veće naloži Ujedinjenim nacijama da pronađu i dostave "topničke dnevnike" koje imaju u svom posedu. Ako u tome ne uspeju, odbrana traži od sudija da nalože dostavljanje detaljnog izveštaja o istrazi UN u kojem bi, između ostalog, trebalo navesti i saznanja Černjetskog, Vilijamsa i Tarusina o dokumentaciji koja je nestala.

Podsetimo, Žalbeno veće je nedavno odbacilo zahtev Gotovinine odbrane da se Republici Srbiji naloži dostavljanje izveštaja Vojske Jugoslavije koji navodno sadrže informacije o tome da su srpski civili svojevoljno a ne pod pritiskom napustili Krajinu. Ocenjeno je da te dodatne informacije neće "odlučno uticati" na pobijanje presude Pretresnog veća kojom su Ante Gotovina i Mladen Markač zbog učešća u udruženom zločinačkom poduhvatu sa ciljem trajnog proterivanja Srba iz Krajine osuđeni na 24 odnosno 18 godina zatvora. Istom presudom svih optužbi je oslobođen hrvatski general Ivan Čermak.