HAG/DEN HAAG | 23.06.2011.

GOTOVINA TRAŽI POMOĆ OD SRBIJE

Polazeći od izjave Slobodana Miloševića na jednom sastanku Vrhovnog saveta odbrane, odbrana osuđenog hrvatskog generala Ante Gotovine smatra da je identifikovala dokumente koji bi joj "verovatno mogli biti od pomoći" za obaranje prvostepene presude i zahteva od veća da naloži Srbije njihovo dostavljanje do 15. jula ove godine

Branioci Ante Gotovine su nedavno naišli na podatke koji bi im, smatraju, u žalbenom postupku mogli biti od koristi za obaranje prvostepene presude kojom je njihov klijent zbog zločina nad krajinskim Srbima osuđen na 24, a Mladen Markač na 18 godina zatvora. Reč je o delovima nedavno obelodanjenih transkripata sa sednica Vrhovnog saveta odbrane (VSO) SR Jugoslavije, koji su u celosti objavljeni na internet stranici agencije "Sense".

Odbrana je pošla od zapisnika sa 41. sednice VSO od 14. avgusta 1995. godine na kojem tadašnji predsednik Srbije Slobodan Milošević govori da bi bila "idiotska glupost" pomoći RSK nakon što su odlučili da izađu iz Krajine i izazvali egzodus "kada su imali sve uslove da se brane". Zar sada, upitao je Milošević, "to treba da bude razlog da Jugoslavija jurne tamo da brani te teritorije sa kojih su oni utekli kao zečevi?!".

Odbrana smatra da je pomenuti izvod relevantan za žalbeni postupak protiv hrvatskih generala jer "baca novo svetlo na to šta je srpsko rukovodstvo smatralo uzrokom odlaska civila iz Krajine" za vreme i nakon operacije "Oluja". Branioci smatraju da Miloševićeve reči idu u prilog njihovoj tezi po kojoj je naređenje krajinskih vlasti za evakuaciju civilnog stanovništva - a ne granatiranje od strane hrvatske vojske i policije - bio glavni uzrok odlaska Srba iz Knina, Obrovca, Benkovca, Gračaca i drugih delova Krajine.

Polazeći od Miloševićevih reči, branioci su podneli zahtev da im se obelodane dodatni zapisnici sa sastanaka VSO koji bi mogli biti relevantni za žalbeni postupak. U zapisniku sa 43. sednice od 29. avgusta 1995. godine su pronašli trag koji vodi do dokumenata za koje smatraju da bi im mogli biti od pomoći. U pomenutom zapisniku se, naime, navodi da su svi oficiri, uključujući i komandanta 40. kadrovskog centra VJ, koji je pokrivao područje Krajine, bili obavezni da napišu "izjave o događajima u zoni odgovornosti svojih jedinica tokom hrvatske agresije na RSK" i dostave ih načelniku Generalštaba VJ Momčilu Perišiću.

Branioci smatraju da bi ti dokumenti "verovatno mogli da sadrže" informacije o razlozima odlaska Srba iz Krajine koji idu u prilog tezi odbrane. Zbog toga su krajem maja ove godine preko srpske ambasade u Holandiji uputili zahtev Republici Srbiji za dostavljanje navedenih dokumenata, ali odgovor nisu dobili do 15. juna pa su poslali novi zahtev koji je takođe ostao bez odgovora. Zato u najnovijem podnesku od Žalbenog veća zahtevaju da Srbiji naloži dostavljanje pomenute dokumentacije do 15. jula ove godine. Odbrana je tražene dokumente, ili makar indicije o njihovom postojanju, navela u poverljivom aneksu.

Podsetimo, generali Ante Gotovina i Mladen Markač osuđeni na 24 odnosno 18 godina zatvora zbog učešća u udruženom zločinačkom poduhvatu na čelu sa predsednikom Hrvatske Tuđmanom a sa ciljem nasilnog i trajnog proterivanja srpskog civilnog stanovništva iz Krajine. Istom presudom general Ivan Čermak je oslobođen svih optužbi. Na presudu su se žalile odbrane Gotovine i Markača, ali ne i tužilac.