HAG/DEN HAAG | 27.09.2011.

GOTOVINA SE TUŽI NA HRVATSKU

Branioci hrvatskog generala zahtevaju izdavanje naloga Republici Hrvatskoj da obustavi krivično gonjenje Marina Ivanovića, člana tima odbrane, i objasni zašto do sada to nije učinjeno iako je takav nalog sudsko veće već izdalo pre sedam meseci

U podnesku upućenom Žalbenom veću sudije Teodora/Theodor Merona branioci Ante Gotovine navode da se Republika Hrvatska još uvek nije povinovala nalogu sudija iz februara ove godine. Tada je, naime, Pretresno veće naložilo hrvatskim vlastima da obustave sve krivične postupke protiv članova tima Gotovinine odbrane, pošto je prethodno Žalbeno veće donelo odluku u kojoj se navodi da oni mogu uživati "funkcionalni imunitet" pred domaćim sudovima.

Branioci u najnovijem podnesku podsećaju da je član tima odbrane Marin Ivanović u novembru 2008. godine optužen zbog "skrivanja arhivske građe", odnosno dokumenata Hrvatske vojske iz perioda za vreme i nakon operacije "Oluja" 1995. godine. On je u julu 2010. godine oslobođen svih optužbi, ali je u januaru ove godine tužilac uložio žalbu na tu presudu i do danas je nije povukao uprkos februarskom nalogu Pretresnog veća.

Branioci sada traže da Žalbeno veće naloži Hrvatskoj da se povinuje tom nalogu i obustavi žalbeni postupak u predmetu Marina Ivanovića, kao i da objasni zašto to nije učinjeno do sada, sedam meseci nakon izdavanja prvobitnog naloga.

Predmet generala Ante Gotovine i Mladena Markača je u žalbenoj fazi. Njih dvojica su osuđeni na 24 odnosno 18 godina zatvora zbog učešća u udruženom zločinačkom poduhvatu na čelu sa predsednikom Hrvatske Tuđmanom a sa ciljem nasilnog i trajnog proterivanja srpskog civilnog stanovništva iz Krajine za vreme i nakon operacije "Oluja" u leto 1995. godine. Istom presudom general Ivan Čermak je oslobođen svih optužbi. Na presudu su se žalile odbrane Gotovine i Markača, ali ne i tužilac.