HAG/DEN HAAG | 29.09.2011.

GOTOVINA I MARKAČ U SUDNICI PRVI PUT NAKON PRESUDE

Prvo pojavljivanje hrvatskih generala Ante Gotovine i Mladena Markača u sudnici nakon prvostepene presude za zločine nad Srbima za vreme i nakon operacije Oluja. Rekordno kratka statusna konferencija na kojoj se raspravljalo o toku žalbenog postupka

Bivši zapovednik Zbornog područja Split Ante Gotovina i komandant specijalne policije Mladen Markač danas su se po prvi put pojavili u sudnici nakon 15. aprila kada im je izrečena prvostepena presuda za zločine nad Srbima za vreme i nakon operacije Oluja u avgustu 1995. godine.

Gotovina je proglašen krivim po osam od devet tačaka optužnice za progon, deportacije, pljačke i razaranje imovine, ubistva, nečovečna dela i okrutno postupanje i izrečena mu je kazna od 24 godine zatvora dok je Markač za ista dela osuđen na osamnaetogodišnju zatvorsku kaznu. Bivši zapovednik kninskog garnizona Ivan Čermak je oslobođen svih optužbi. Na presudu su se žalili branioci Gotovine i Markača ali ne i tužilaštvo.

Konferencija o stanju u žalbenom postupku je trajala svega 12 minuta. Na pitanje predsedavajućeg sudije Teodora/Theodor Merona da li želi da o zdravlju govori na zatvorenoj sednici, Gotovina je odgovorio: "Časni sude, ne, hvala, sve je u redu". Sudija je Markača upitao da li se oseća "ugodno" da o zdravlju govori na javnoj sjednici. "Da, časni sude", uzvratio je Markač i to je bilo sve.

Pred Žalbenim većem trenutno su dva nerešena podneska. U prvom branioci Gotovine traže da se Republici Srbiji izda obavezujući nalog za dostavljanje dokumentacije koja bi, po njima mogla da bude oslobađajućeg karaktera za hrvatskog generala. Veće će o tom zahtevu, rekao je sudija Meron, odlučiti "u dogledno vreme". Veće će naknadno odlučiti i o zahtevu tužilaštva da se iz najave žalbe koju je podneo Gotovina izbace 23 osnova i podosnova za žalbu od kojih je odbrana odustala u konačnoj verziji svog žalbenog podneska.

Branioci Greg Kiho/Kehoe i Luka Mišetićnisu pokrenuli nikakva pitanja dok je tužiteljica Helen Brejdi/Brady ukazala da su u toku razgovori strana o tome koje delove žalbenih podnesaka odbrane treba označiti kao poverljive. Tužiteljica je obavestila veće da se timovi odbrane i tužilaštva "ne slažu koje delove treba redigovati".