HAG/DEN HAAG | 25.05.2009.

GENERAL LAZAREVIĆ NA PRIVREMENOJ SLOBODI

Žalbeno veće iz humanitarnih razloga odobrilo privremeno oslobađanje Vladimira Lazarevića, generala VJ osuđenog za zločine nad kosovskim Albancima

Žalbeno veće odobrilo je puštanje na privremenu slobodu bivšeg komandanta Prištinskog korpusa VJ, Vladimira Lazarevića, koji je u februaru osuđen na 15 godina zatvora za ubistva, progone i deportacije albanskih civila na Kosovu u proleće 1999. godine.

Privremeni boravak na slobodi Lazareviću je odobren iz humanitarnih razloga kako bi bio podvrgnut operaciji u vojnoj bolnici u Nišu. Lazarević će na privremenoj slobodi, kako se precizira u odluci Žalbenog veća, provesti "najduže mesec dana" i u obavezi je da se najkasnije 25. juna vrati u Pritvorsku jedinicu UN. Tokom tog perioda na snazi će biti striktne mere kontrole kretanje osuđenog, uključujući i 24-časovni policijski nadzor koji su dužne da organizuju vlasti u Srbiji.

Odluka je donesena uprkos tužiočevom stavu da Lazarević nije pružio dovoljno dokaza da se potrebna operacija i medicinske pretrage ne mogu obaviti u Holandiji, te da je neosnovan zahtev da se leči u bolnici koja je u blizini njegovog prebivališta.