HAG/DEN HAAG | 23.08.2015.
Sledeće sedmice u Tribunalu

EKSPERTIZA MLADIĆEVE ODBRANE O SREBRENIČKIM ŽRTVAMA

Odbrana Ratka Mladića će naredne sedmice ispitati Svetlanu Radovanović, demografskog veštaka čijom ekspertizom nastoji da ospori metodologiju i zaključke Eve Tabo i Helge Brunborga o broju srebreničkih žrtava. Nastavak svedočenja bivšeg policajca MUP RS Sime Tuševljaka, prekinutog pred letnju sudsku pauzu u julu ove godine.

Odbrana Ratka Mladića, bivšeg komandanta Glavnog štaba Vojske Republike Srpske, planirala je da sledeće sedmice izvede dva svedoka - demografskog eksperta Svetlanu Radovanović i nekadašnjeg načelnika kriminalističke službe Centra službi bezbednosti (CSB) Sarajevo-Birač, Simu Tuševljaka.

Pozivajući se na ekspertizu Svetlane Radovanović, odbrana nastoji da ospori metodologiju i zaključke demografskih eksperata tužilaštva, Eve Tabo/Ewa Tabeau i Helge Brunborga, o broju srebreničkih žrtava. Svedočeći 2004. godine na poziv Vidoja Blagojevića, bivšeg komandanta Bratunačke brigade VRS, Svetlana Radovanović je tvrdila da je ekspertski izveštaj Brunborga "površan, neobjektivan i naučno i stručno neprihvatljiv". Mada je tada ukazala da ne osporava broj žrtava već metode eksperta tužilaštva, Radovanović je nekoliko godina kasnije na suđenju "srebreničkoj sedmorki" oficira vojske i policije bosanskih Srba tvrdila da na tužiočevom spisku žrtava ima čak 1030 fiktivnih i nepostojećih imena.

Simo Tuševljak je počeo svedočenje u julu ove godine. Odgovarajući na pitanja branilaca, Tuševljak je ukazao da su srpske paravojne jedinice bile glavna opasnost za bezbednost stanovništva u Republici Srpskoj 1992. godine. Tvrdio je da se policija bosanskih Srba oštro suprotstavljala takvim grupama, hapsila njihove pripadnike i predavala ih pravosuđu na dalju obradu. Tuševljak će naredne sedmice odgovarati na pitanja tužilaštva.

Suđenje Goranu Hadžićuje obustavljeno u oktobru prošle godine kada je utvrđeno da bivši predsednik Vlade SAO Istočna Slavonija boluje od neizlečivog moždanog tumora. Nakon što je prošle sedmice saslušalo specijalistu u oblasti neuro-onkologije Pola Spesenijea /Specenier i prethodno specijalistu za forenzičku psihologiju i neuro-psihologiju doktora Danijela A. Martel/Martell, veće će uskoro doneti odluku o sudbini Hadžićevog predmeta i njegovoj sposobnosti da prisustvuje suđenju i prati postupak. Tužilaštvo je tražilo da se suđenje u interesu pravde nastavi a odbrana da se iz humanitarnih razloga obustavi.