HAG/DEN HAAG | 31.05.2012.

DOPUNSKO SVEDOČENJE O KONTAKTIMA DB SRBIJE I MILANA LUKIĆA

Pobijajući tvrdnje da se srpska tajna služba odlučno obračunavala sa svim ekstremistima, uključujući i ozloglašenog paravojnog vođu Milana Lukića, tužilac je svedoka odbrane Jovice Stanišića suočio sa tvrdnjama da Lukićevi zločini nisu istraživani i da je on bio u kontaktnu sa pripadnicima specijalne jedinice DB Srbije "Crvene beretke"

Nakon što je juče na suđenje bivšim šefovima srpske tajne službe, optuženim za zločine policijskih i paravojnih jedinica u Hrvatskoj i BiH, okončan dokazni postupak odbrane Franka Simatovića, danas je završeno i dopunsko svedočenje nekadašnjeg operativca užičkog centra Državne bezbednosti (DB) Srbije, Radenka Novakovića, koji je u oktobru prošle godine dao iskaz na poziv odbrane Jovice Stanišića. Pozvan je ponovo kako bi odgovorio na pitanja u vezi sa dokumentima do kojih je tužilac u međuvremenu došao.

Novaković je ranije svedočio da je krajem oktobra 1992. godine "u rukama" imao poznatog pripadnika raznih srpskih paravojnih formacija, sada haškog osuđenika Milana Lukića. Tvrdio je da je sa njim obavio službeni razgovor nakon što je ovaj uhapšen na granici između Srbije i BiH zbog nelegalnog posedovanja oružja, ali i zbog sumnji da je učestvovao u ubistvu bosanskog Srbina Stanka Pecikoze i "početnih saznanja" da je umešan u otmicu muslimanskih civila u Sjeverinu u oktobru 1992. godine. Slučaj "Lukić" nema veze sa optužnicom protiv Stanišića i Simatovića, ali je poslužio odbrani u nastojanju da potvrdi tezu o odlučnosti DB Srbije da se obračuna sa ekstremistima svih nacionalnosti. Optužba, međutim, dokazuje da je služba sa Lukićem održavala kontakte i nije učinila ništa da on bude zadržan u zatvoru i osuđen.

Prvo, tužilac Veber/Weber ukazuje da je Lukić ubrzo nakon hapšenja, već 4. novembra 1992. godine pušten na slobodu, a da užički centar DB nakon svedokovog razgovora sa njim nije dalje istraživao zločine u kojima je učestvovao. Novaković kaže da to nije bilo u njegovoj nadležnosti i odgovornost prebacuje na Resor javne bezbednosti kojem je, kaže, predao Lukića.

Ukazujući na vezu Lukića i DB Srbije, tužilac je predočio službenu belešku bivšeg pripadnika Jedinice za antiteroristička dejstva (JATD) srpske tajne službe Milana Maksimovića u kojoj on navodi da se u junu 1995. godine u Bratuncu "susreo" sa Milanom Lukićem. U belešci stoji i da je ovaj imao "crvenu beretku i NATO maskirnu uniformu", što su bila obeležja pomenute JATD. Svedok je rekao da o tome ne zna ništa. Simatovićev branilac Petrović je u dodatnom ispitivanju sugerisao da glagol "susresti" ne ukazuje na dogovoren sastanak, već na slučajan susret sa čim se Novaković složio. Saglasio se i sa tvrdnjom da bi u slučaju da je susret sa Lukićem bio značajan, Maksimović u belešci naveo više detalja o njemu.

Po okončanju Novakovićevog iskaza, raspravljalo se o preostalim administrativnim pitanjima. Rečeno je da će tužilac deo dokaza kojima se pobijaju navodi odbrane dostaviti u formi dokumenata, ali nije rečeno hoće li izvoditi i svedoke. Zna se jedino da će Pretresno veće u Hag pozvati nekoliko svedoka i da bi njihovi iskazi mogli da potraju do kraja juna. Stranama je ranije naloženo da završne podneske dostave do početka letnje sudske pauze krajem jula, ali su branioci danas tražili odlaganje tog roka do kraja septembra, a tužioci do kraja avgusta. Za četvrtak iduće sedmice je zakazana rasprava na kojoj će biti rešena preostala administrativna pitanja.