HAG/DEN HAAG | 01.06.2011.

BRAMERC: MLADIĆ UHAPŠEN KASNO, ALI NE I PREKASNO

Glavni tužilac Tribunala o značaju Mladićevog hapšenja za Tribunal, međunarodnu pravdu i žrtve zločine za koje se tereti, kao i o opcijama koje se razmatraju za buduće suđenje. Sekretar suda, koji je sinoć proveo nekoliko sati sa Mladićem na roterdamskom aerodromu i u Pritvorskoj jedinici UN, opisao optuženog kao "veoma kooperativnog". Prvo pojavljivanje Mladića pred sudijom u petak u 10 časova

"Naravno da je trebalo da Ratko Mladić bude uhapšen ranije! Trebalo je da se to dogodi još pre 16 godina. I naravno da je do toga došlo veoma kasno, ali ne i prekasno." Tim rečima je glavni tužilac Serž Bramerc/Serge Brammertz na konferenciji za novinare odgovorio na pitanje o zakasnelom transferu u Hag bivšeg komandanta Glavnog štaba VRS, optuženog za genocid, zločine protiv čovečnosti i ratne zločine u Bosni i Hercegovini.

Bramerc je, na početku, govorio o značaju Mladićevog hapšenja za Tribunal koji se približava kraju svog mandata, kao i za međunarodnu pravdu i globalnu borbu protiv nekažnjivosti. Mladićevo hapšenje je, prema Bramercu, "najznačajnije za žrtve" kojima je odao priznanje na "strpljenju i hrabrosti", jer su "predugo čekale na pravdu i zato imaju najviše prava da budu frustrirane".

Bramerc je, dalje, odao priznanje Srbiji i "službama bezbednosti" koje su učestvovale u traganju za Mladićem, kao i međunarodnoj zajednici i, posebno, Evropskoj uniji čija je politika uslovljavanja, po njemu, bila od presudnog značaja. Izrazio je, takođe, zahvalnostorganizacijama civilnog društva u bivšoj Jugoslaviji, kao i osoblju Tribunala koje, kako je rekao, "radi pod senkom zatvaranja suda".

U odgovorima na novinarska pitanja Bramerc je rekao da se razmatraju različite opcije kako da predstojeće suđenje bude što je moguće efikasnije. Naveo je da su u razmatranju sažimanje optužnice ili spajanje dela suđenja sa Karadžićem, mada tu opciju smatra malo verovatnom zbog poodmaklog postupka protiv bivšeg predsednika Republike Srpske. Nije želeo da se izjašnjava o opciji, sugerisanoj u jednom od novinarskih pitanja, da se Mladiću sudi odvojeno po svakom od četiri udružena zločinačka poduhvata za koje se tereti: za Srebrenicu, Sarajevo, etničko čišćenje u različitim opštinama u BiH i uzimanje UN talaca. To, kako je rekao, neće zavisiti samo od tužilaštva, već i od zdravstvenog stanja optuženog i strategije njegove odbrane, a konačna reč je na sudijama.

Nakon Bramerca, pred novinare je izašao sekretar suda Džon Hoking/John Hocking koji je sinoć dočekao Mladića na roterdamskom aerodromu, dopratio ga do Pritvorske jedinice i proveo s njim nekoliko sati u razgovoru. Mladić je, rekao je Hoking, bio "veoma kooperativan" i između njih je ostvarena "dobra komunikacija". Lekar koji ga je pregledao na aerodromu je utvrdio da je optuženi sposoban za transfer do Pritvorske jedinice, gde su drugi lekari kasnije konstatovali da nema problema koji bi zahtevali da se odmah preduzimaju bilo kakve mere. Mladić, rekao je dalje sekretar suda, nije govorio o optužbama i nije osporavao legitimnost Tribunala. Uglavnom se govorilo o proceduri, pritvorskim pravilima i pravima pritvorenika, posetama, telefonskim pozivima i sličnim stvarima. Konačno, Hoking je u odgovoru na novinarsko pitanje "kategorički" izjavio da Mladić nije pod takozvanim "suicidnim nadzorom".

Iz Pritvorske jedinice u Sheveningenu/Scheveningen Ratko Mladić će prvi put izaći u petak 3. juna, pošto je za 10 sati zakazano njegovo prvo pojavljivanje pred sudijom – ili sudijama – na kojem će biti pozvan da se izjasni o navodima optužnice.