HAG/DEN HAAG | 08.04.2009.

BEZ OPTUŽBI ZA RAČAK, PADALIŠTE I DUBRAVU

Budući da tužilaštvo ne namerava da nastavi postupak protiv bivših srpskih zvaničnika osuđenih za zločine na Kosovu 1999. godine u vezi sa mestima zločina Račak, Dubrava i Padalište, o kojima po nalogu sudija nije izvodilo dokaze, specijalno imenovano veće proglasilo da nema preostalih optužbi koje pred ovim Tribunalom terete "Kosovsku šestorku"

U julu 2006. godine, pred početak suđenja "Kosovskoj šestorki" bivših političkih, vojnih i policijskih zvaničnika Srbije, Pretresno veće je donelo odluku kojom je tužilaštvo sprečeno da - "do novog naloga sudija" - izvodi dokaze o zločinima u Račku, Padalištu i Dubravi.

Veće je tada ukazalo da ubistva u tim mestima, za razliku od ostalih mesta istih zločina navedenih u optužnici, nisu povezana sa deportacijama i prisilnim premeštanjem stanovništva i ne potpadaju pod "prirodu" tužiočevog slučaja. Račak, Dubrava i Padalište su tako ostali u optužnici, ali tužilaštvo nije o tim mestima zločina izvodilo dokaze na koje bi odbrana trebalo da odgovara.

Nakon izricanja presude Milutinoviću i ostalima, tužilaštvo je ukazalo da je "jedini razuman zaključak da je pravni efekat odluke iz 2006. godine povlačenje iz optužnice tri mesta zločina koja nisu bila predmet sudskog postupka".

Budući da "tužilaštvo ne namerava da nastavi postupak" u vezi sa Račkom, Dubravom i Padalištem, specijalno veće u čijem su sastavu bile sudije Bonomi/Bonomy, Antoneti/Antonetti i Flige/Flugge je proglasilo da nema preostalih optužbi koje pred ovim Tribunalom terete nekadašnje srpske zvaničnike. Sudija Antoneti je priložio izdvojeno mišljenje u kojem je naveo da je umesto specijalnog o tome trebalo da odlučuje Pretresno veće koje je sudilo šestorici bivših srpskih zvaničnika.

Presudom od 26. februara ove godine, bivši predsednik Srbije Milan Milutinović je oslobođen svih optužbi za deportaciju, prinudno preseljenje i ubistva kosovskih Albanaca 1999. godine. Potpredsednik savezne vlade Nikola Šainović, komandant Treće armije Nebojša Pavković i načelnik srpskog MUP za Kosovo Sreten Lukić su osuđeni na kazne od 22 godine zatvora dok su sa po 15 godina zatvora kažnjeni bivši načelnik Generalštaba VJ Dragoljub Ojdanić i komandant Prištinskog korpusa Vladimir Lazarević.