HAG/DEN HAAG | 22.08.2014.

BEZ ISTRAGE PROTIV TUŽILAŠTVA PO KARADŽIĆEVOM ZAHTEVU

Sudija Von Jensen uvažio nalaz Pretresnog veća po kojem dosadašnja kašnjenja u obelodanjivanju materijala Karadžićevoj odbrani nisu bila rezultat loše tužiočeve namere, pa je odbačen zahtev optuženog da se imenuje tužilac – prijatelj suda koji bi sproveo istragu i pokrenuo postupak za nepoštovanje suda protiv tima optužbe

Uprkos brojnim manevrima Radovana Karadžića da prolongira tok procesa – poput zahteva za novo suđenje, izuzeće svih sudija iz veća ili donošenje presude iz dva dela – za sada nema "zastoja na putu" ka završnim rečima predviđenim za 29. septembar ove godine. Današnjom odlukom sudije Vona Jensena/Vagn Joensen propao je i pokušaj bivšeg predsednika bosanskih Srba da isposluje istragu i optužnicu protiv tužioca zbog navodnog nepoštovanja suda.

Karadžić je, podsetimo, u maju podneo zahtev sudiji Teodoru/Theodor Meronu, predsedniku Mehanizma za međunarodne krivične sudove koji preuzima ingerencije Haškog tribunala, da poveri nekom od sudija da istraži ima li osnova za imenovanje tužioca – prijatelja suda koji bi vodio istragu i eventualno podigao optužnicu protiv tima optužbe zbog nepoštovanja suda. "Greh" tužilaštva se, po Karadžiću, ogleda u tome što je tokom postupka prekršilo pravila višestrukim kašnjenjima u obelodanjivanju dokumenata ipotencijalno oslobađajućeg materijala odbrani. Po Meronovoj odluci, zahtevom optuženog se bavio sudija Mehanizma, Von Jensen.

U današnjoj odluci sudija Jensen navodi da je Pretresno veće sudije Kvona/Kwon koje vodi Karadžićev predmet nadležno da proceni postoje li "razlozi da se veruje" u tužiočevo kršenje pravila i, samim tim, nepoštovanje suda. Zato se pre donošenja odluke obratio Kvonovom veću i dobio odgovor da "uprkos brojnim kršenjima obaveze obelodanjivanja" od strane optužbe, nikada nije uočeno da "takva kršenja ukazuju na nedostatak tužiočeve dobre volje". Drugim rečima, zaključeno je da propusti optužbe nisu učinjeni namerno sa ciljem da prikriju potencijalno oslobađajuće dokaze.

Karadžićev zahtev je zato odbačen, pa stranama u postupku preostaje da nastave pripreme za iznošenje završnih reči krajem septembra ove godine. Bivši predsednik bosanskih Srba se tereti za dvostruki genocid i druge zločine počinjene nad nesrbima tokom rata u BiH.