HAG/DEN HAAG | 14.05.2008.

BEOGRADSKI PATOLOG OSPORAVA EVROPSKE I SRPSKE KOLEGE

Suprotno zaključcima francuskih, austrijskih i srpskih forenzičara, profesor Zoran Stanković, zajednički veštak odbrana "Kosovske šestorke", tvrdi da su kosovski Albanci čiji su leševi 1999. godine pronađeni u selima Kotlina i Izbica tu doneseni, a da su ubijeni na drugom mestu, a možda i u borbi

Specijalista sudske medicine iz Beograda Zoran Stanković tvrdi da kosovski Albanci čiji su leševi pronađeni 1999. godine u selima Kotlina i Izbica nisu ubijeni na tim lokalitetima, već da su najverovatnije doneseni sa nekog drugog mesta. On je na taj način negirao zaključke nekoliko izveštaja timova francuskih, austrijskih i srpskih forenzičara kojima se optužba služila dokazujući navode optužnice po kojima su pripadnici srpske vojske i policije po ulasku u selo Kotlina kod Kačanika 24. marta 1999. godine ubili najmanje 17 albanskih muškaraca i njihova tela bacili u bunare, a četiri dana kasnije u selu Izbica streljali najmanje 116 civila.

Profesor Stanković tvrdi da su forenzičke istrage na leševima sa ta dva lokaliteta urađene nestručno, navodeći da je, na primer, tim austrijskih patologa zabeležio 26 prostrelnih rana na telima iz Kotline, a da je pored bunara pronađeno svega 12 čaura. To, po njemu, ukazuje na zaključak da su se ubistva desila na drugom mestu, možda i u borbi, nakon čega su leševi premešteni u Kotlinu. Slično je i sa Izbicom gde su pored 137 leševa, prema Stankoviću, pronađene samo 84 čaure.

Tužilac je u unakrsnom ispitivanju pitao da li je moguće da su čaure nakon ubistva sklonili oni koji su pucali, naročito u Kotlini gde su leševi izvađeni iz bunara šest meseci nakon ubistva. Stanković kaže da je to moguće ali ne vidi zašto bi to neko radio. "Možda zato što im je bilo lakše pokupiti čaure, nego premeštati leševe", primetio je predsedavajući sudija.

Analizirajući video snimak koji je neposredno nakon masovnog ubistva u Izbici zabeležio jedan od svedoka optužbe, kosovski Albanac Liri Loši/Loshi, profesor Stanković je rekao da se "jasno vidi da su leševi pomerani iz jednog u drugi, ležeći položaj", što po njemu takođe ukazuje da su tu doneseni "sa drugog mesta ili druge lokacije".

Na pitanje tužioca da li je ikada razgovarao sa doktorkom Gordanom Tomašević koja je radila obdukcije leševa iz Izbice i o tome svedočila na poziv optužbe, Stanković odgovara odrečno. Objašnjava da je doktorka o njemu u izjavi istražiteljima tužilaštva iznela nekoliko "budalaština" i da sa takvim ljudima nema o čemu da razgovara. Doktorka Tomašević je, inače, u iskazu pred većem sudije Bonomija/Bonomy rekla da je obdukcije leševa radila u maju 1999. godine kada su već bili u fazi raspadanja, zbog čega je bilo nemoguće utvrditi uzrok i vreme smrti, mada je bilo očigledno da su povrede nastale upotrebom vatrenog oružja i da je većina ubijenih bila u civilnoj odeći.