HAG/DEN HAAG | 22.01.2014.

BEARA OPTUŽUJE MUP RS ZA SREBRENICU

Krivicu za srebrenički genocid bivši bezbednjak Glavnog štaba VRS Ljubiša Beara prebacuje na policijske snage Republike Srpske nad kojima je vrhovnu komandu, kao i nad vojskom bosanskih Srba tada imao optuženi Radovan Karadžić

Ljubiša Beara, bivši načelnik bezbednosti u Glavnom štabu Vojske Republike Srpske (VRS) osuđen prvostepenom presudom na kaznu doživotnog zatvora zbog genocida u Srebrenici vratio se na suđenje Radovanu Karadžiću kako bi ga unakrsno ispitalo tužilaštvo.

Beara je svedočenje započeo 17. decembra prošle godine nakon što mu je veće izdalo obavezujući nalog pošto se nije odazvao Karadžićevom pozivu. Dok je odgovarao na pitanja bivšeg vrhovnog komandanta oružanih snaga RS Beara se više puta pozvao na pravo da odbije da odgovori na pitanja za koja proceni da ga mogu inkriminisati. Veće je međutim, naložilo svedoku da odgovori uz garanciju da to neće biti iskorišćeno protiv njega, što je Beara učinio na sednici zatvorenoj za javnost.

Na jedno od Karadžićevih pitanja na koje Beara u decembru nije želeo da odgovori podsetila je danas tužiteljica Melisa Pak/Melissa Pack. Pitanje "da li je tokom rata napisao ili pročitao neki dokument VRS u kojem je pisalo da će zarobljenici iz Srebrenice biti pogubljeni, da je u toku njihovo pogubljenje ili da su već pogubljeni?" - tužiteljica je pročitala na otvorenoj sednici ali je Bearin odgovor citirala kada je rasprava zatvorena za javnost.

Umesto dokumenata VRS Beara je po povratku na otvorenu sednicu govorio o policijskom dokumentu bivšeg načelnika Centra javne bezbednosti Zvornik Dragomira Vasića koji,prema njegovim rečima, ministra unutrašnjih poslova obaveštava da su "zbog angažovanja VRS u operaciji prema Žepi, snage MUP preuzele sve zadatke" i da su te snage "opkolile i likvidirale 8.000 Muslimana". Beara je rekao da je reč o dokumentu koji je bio dostupan na suđenju ali da se kasnije"na volšeban način izgubio" pa su ta ubistva umesto Vasiće pripisana njemu.

Tužiteljica se međutim nije osvrnula na poreklo i sudbinu pomenutog dokumenta. Namera bivšeg bezbednjaka Glavnog štaba VRS je očito bila da krivicu za dela za koja je osuđen prebaci na policijske snage RS koje su takođe bile pod vrhovnom komandom Radovana Karadžića. Na pitanje tužiteljice da li poriče "da je hiljade muškaraca sistematično ubijeno od strane bosanskih Srba nakon pada Srebrenice" Beara je odgovorio da "ne može poricati strašne stvari koje su se dogodile u tom građanskom ratu, vjerskom ratu" koji je predstavljao "prokletstvo a ne ratovanje". Dodao je međutim kako je, opet na neki volšeban način, "sve to natovareno na tri čoveka iz službe bezbednosti VRS…".

Radovan Karadžić za Ljubišu Bearu nije imao dodatnih pitanja. Na kraju Bearinog iskaza sudije su odlučile da skinu oznaku poverljivosti sa delova njegovog iskaza datih na zatvorenim sednicama i oni će naknadno biti objavljeni.