HAG/DEN HAAG | 09.02.2009.

BAJRUŠ MORINA NA PRIVREMENOJ SLOBODI

Bivši savetnik kosovskog ministra kulture Bajruš Morina pušten je da na privremenoj slobodi sačeka izricanje presude po žalbi na presudu kojom je osuđen na tri meseca zatvora zbog nepoštovanja suda

Žalbeno veće Tribunala odobrilo je privremeno puštanje na slobodu Bajruša/Bajrush Morine, nekadašnjeg savetnika kosovskog ministra kulture Astrita Haraćije/Haraqija. On će Pritvorsku jedinicu UN napustiti 'u najkraćem periodu' i na slobodi sačekati donošenje konačne presude Žalbenog veća.

Morina je 17. decembra 2008. godine prvostepenom presudom osuđen na tri meseca zatvora zbog pokušaja da utiče na svedoka optužbe da odustane od svedočenja u predmetu bivših zapovednika Oslobodilačke vojske Kosova - Ramuša/Ramush Haradinaja, Idriza Balaja i Lahi Brahimaja. Morina je optužen i osuđen za nepoštovanje suda zajedno sa bivšim ministrom kulture, sporta i omladine, Astritom Haraćijom koji trenutno izdržava petomesečnu kaznu zatvora.

Na presudu su se žalili i tužilaštvo i odbrana. Specijalni uslovi boravka na slobodi, definisani u odluci o oslobađanju, biće na snazi sve do donošenja pravosnažne žalbene presude.