HAG/DEN HAAG | 14.03.2014.

AMERIKA "OSLOBOĐENA" OD KARADŽIĆEVIH OPTUŽBI

"Nema razloga da se veruje da je Amerika počinila nepoštovanje suda", ukazao je sudija Moloto odbacujući zahtev Radovana Karadžića da se imenuje tužilac prijatelj suda koji će istražiti da li su američki državni zvaničnici ometali izvršenje pravde tako što su navodno nadzirali privilegovane telefonske razgovore između optuženih i njihovih zastupnika kao i sudija Tribunala

Sudija Bakone Moloto je odbacio zahtev Radovana Karadžića da imenuje tužioca prijatelja suda kako bi istražio da li su američki državni zvaničnici ometali izvršenje pravde pred Tribunalom. Karadžić tvrdi da ima "razloga da veruje" da su SAD počinile nepoštovanje suda tako što su nadzirale privilegovane telefonske razgovore između optuženih i njihovih zastupnika kao i sudija Tribunala.

U zahtevu upućenom takozvanom Mehanizmu za međunarodne krivične sudove (MICT), koji je od 1. jula 2013. godine preuzeo neke od funkcija Tribunala, Karadžić je ukazao da bi prisluškivanjem razgovora američka vlada sebe stavila u povoljniji položaj koji bi joj omogućio da utiče na ishod sudskih postupaka. Karadžić se potom obratio američkoj i britanskoj vladi tražeći informacije o eventualnom prisluškivanju ali je njegov zahtev odbačen kao "nerelevantan". Konačno, bivši predsednik Republike Srpske je priložio novinske članke u kojima se navodi da je američka Agencija za nacionalnu bezbednost (NSA) prisluškivala razgovore optuženih pred međunarodnim sudovima i njihovih advokata.

Odbacujući Karadžićev zahtev, sudija Moloto je ukazao da nadziranje poverljivih ili privilegovanih komunikacija učesnika u postupku ne mora nužno da predstavlja nepoštovanje suda, osim ako se ne dokaže da je postojalo "svesno i hotimično" ometanje izvršenja pravde. Južnoafrički sudija je, takođe, podsetio Karadžića da je Tribunal nadležan da utvrđuje krivičnu odgovornost pojedinaca, a ne država.

Ocenjujući "dokazni materijal" koji je dostavio Karadžić, sudija Moloto je primetio da se radi o "spekulacijama" o prisluškivanju privilegovanih komunikacija, koji ne podržavaju navode o ometanju izvršenja pravde. Sudija je zaključio da navodi optuženog o uplitanju američke vlade u predmet Slobodana Miloševića, sankcijama koje su nametnute Karadžićevoj porodici kao i informacije o prisluškivanju koje je obelodanio bivši američki obaveštajac Edvard Snouden/Edward Snowden, nisu relevantne za ocenu da li je počinjeno nepoštovanje suda.