HAG/DEN HAAG | 02.07.2008.

ALEKSANDAR DIMITRIJEVIĆ SVEDOČI NA SUĐENJU "KOSOVSKOJ ŠESTORKI"

Svedočenje bivšeg šefa Uprave bezbednosti VJ na suđenju šestorici nekadašnjih političkih, vojnih i policijskih zvaničnika Srbije optuženih za zločine na Kosovu zakazano za 8. i 9. juli ove godine. Odbrana traži "isti tretman" za dvojicu ranije najavljenih, pa otkazanih svedoka Pretresnog veća – ruskog ambasadora Majorskog i njegovog američkog kolegu Hila

Svedočenje bivšeg načelnika Uprave bezbednosti VJ Aleksandra Dimitrijevića na suđenju "Kosovskoj šestorki" zakazano je za 8. i 9. jul, navedeno je u danas objavljenoj odluci Pretresnog veća sudije Ijana Bonomija/Iain Bonomy. Iskaz će dati video linkom iz Beograda, budući da zbog narušenog zdravlja nije u stanju da dođe u Hag. Srpske vlasti su Dimitrijeviću uručile obavezujući nalog za svedočenje 30. juna, sedam dana nakon što ih je predsednik Tribunala Fausto Pokar/Pocar zbog propusta da to učine prijavio Savetu bezbednosti UN.

Tokom dokaznih postupaka optužbe i odbrana šestorice optuženih, Dimitrijević je označen kao jedan od visokih zvaničnika koji se nisu slagali sa politikom Slobodana Miloševića na Kosovu. U dokaze je, između ostalog, uvedeno i nekoliko zapisnika sa Kolegijuma Generalštaba na kojima se on neposredno pred NATO bombardovanje protivi postupcima vojske i policije na Kosovu, kritikujući "prekomernu upotrebu sile" u borbama sa OVK. Smenjen je odlukom tadašnjeg predsednika SR Jugoslavije Slobodana Miloševića neposredno pred početak NATO intervencije 24. marta 1999. godine, a na njegovo mesto je postavljen general Geza Farkaš.

Osim Dimitrijevića, Pretresno veće je nakon dokaznih postupaka strana pozvalo još dva svedoka – ruskog ambasadora Borisa Majorskog/Mayorski i njegovog američkog kolegu Kristofera Hila/Christopher Hill. Poziv im je upućen u aprilu ove godine, a mesec dana kasnije predsedavajući sudija je, bez dodatnih objašnjenja, saopštio da se odustalo od njihovih svedočenja. Zbog toga je odbrana bivšeg potpredsednika vlade SRJ Nikole Šainovića podnela zahtev da u odnosu na dvojicu ambasadora veće preduzme iste mere kao i prema Aleksandru Dimitrijeviću i državi Srbiji, odnosno da im izda obavezujuće naloge za svedočenje i naloži vlastima Ruske Federacije i Sjedinjenih Država da ih uruče nevoljnim svedocima. Ambasadori Majorski i Hil su početkom 1999. godine bili članovi međunarodne pregovaračke trojke iz Rambujea/Rambouillet. Treći član, austrijski ambasador Volfgang Petrič/Wolfgang Petritsch, je prošle godine svedočio na poziv optužbe.