Pretraživati možete i po delovima reči radi preciznijih rezultata. Primer: ukucajte Optuž umesto Optužba X

Sense Tribunal

Karadžić

Radovan Karadžić

Vesti 854

HAG/DEN HAAG | 03.03.2009.

KARADŽIĆ: "OVAJ SUD NEMA PRAVO DA MI SUDI"

Bivši predsednik Republike Srpske odbio da se izjasni o izmenjenoj optužnici koju, kako je rekao, "osporava po osnovi sporazuma sa međunarodnom zajednicom čiji je predstavnik bio Ričard Holbruk". Sudija Bonomi se u ime Karadžića izjasnio da nije kriv ni po jednoj od 11 tačaka optužnice i pozvao sekretara suda da zakaže početak suđenja
HAG/DEN HAAG | 27.02.2009.

NOVO IZJAŠNJAVANJE KARADŽIĆA 3. MARTA

Pretresno vijeće odobrilo zahtjev tužioca da u optužnicu protiv bivšeg lidera bosanskih Srba uvrsti navode o ubistvu 140 ljudi u logoru Sušica kod Vlasenice. Karadžićevo izjašnjavanje o trećoj dopunjenoj optužnici zakazano za 3. mart ove godine
HAG/DEN HAAG | 20.02.2009.

ODGOĐENO IZJAŠNJAVANJE RADOVANA KARADŽIĆA

Umjesto izjašnjavanja bivšeg predsjednika Republike Srpske o navodima izmijenjene optužnice koja ga između ostalog tereti za dvostruki genocid u BiH povela se rasprava o tome da li se Karadžić sam zastupa pred sudom ili se "samo pretvara"
HAG/DEN HAAG | 18.02.2009.

KARADŽIĆEVE LINGVISTIČKE SPOSOBNOSTI

Tužilaštvo traži od Veća da utvrdi da bivši lider bosanskih Srba Radovan Karadžić "razume engleski jezik" dovoljno dobro da mu se transkripti ranijih iskaza svedoka optužbe dostavljaju na engleskom jeziku
HAG/DEN HAAG | 16.02.2009.

ODOBRENE IZMENE KARADŽIĆEVE OPTUŽNICE

Pretresno veće odobrilo zahtev tužilaštva za izmenu optužnice protiv Radovana Karadžića, sa izuzetkom tri incidenta navodnih ubistava za koja sudije smatraju da optužba nije priložila dovoljno potkrepljujućih dokaza. Karadžić će se o novoj optužnici izjasniti u petak 20. februara
HAG/DEN HAAG | 13.02.2009.

KARADŽIĆU DOZVOLJEN "DALJINSKI" INTERVJU

Potpredsednik Tribunala odobrio je zahtev Radovana Karadžića da razgovara sa novinarkom holandskog magazina Revu. Da li će ovaj presedan dovesti do lavine sličnih zahteva ostalih optuženih, kao i medija koji žele da intervjuišu optužene?
HAG/DEN HAAG | 29.01.2009.

KARADŽIĆ HOĆE SUĐENJE PO "SADAMOVOM MODELU"

Bivši lider bosanskih Srba Radovan Karadžić se, "u principu", ne protivi predloženim izmenama optužnice ali smatra da bi, zarad ekonomičnosti postupka, bilo najbolje da mu se prvo sudi po jednoj od grupa optužbi, a posle da se vidi šta sa preostale tri...
HAG/DEN HAAG | 20.01.2009.

KARADŽIĆ TRAŽI NOVU DOZVOLU ZA ŽALBU

Nakon što mu je juče dozvoljeno da se žali na odluku Pretresnog veća po kojoj eventualna Holbrukova obećanja imuniteta ni na koji način ne obavezuju Tribunal ni tužilaštvo, Radovan Karadžić traži dozvolu da uloži žalbu i na odluku kojom je odbačen zahtev Stojana Župljanina za zajedničkim suđenjem
HAG/DEN HAAG | 19.01.2009.

KARADŽIĆEV "IMUNITET" IDE PRED ŽALBENO VEĆE

Pretresno veće odobrilo Karadžiću da uloži žalbu na odluku iz decembra prošle godine kojom je odbačena većina njegovih zahteva za "inspekciju" arhive tužilaštva i obelodanjivanje svih dokumenata o navodnom sporazumu sa Holbrukom. Na konferenciji o stanju u postupku optuženi se žalio i na "prepad NATO" na njegovu porodicu
HAG/DEN HAAG | 12.01.2009.

KARADŽIĆEVE SUMNJE U NAMERE TRIBUNALA

Radovan Karadžić traži dozvolu da uloži žalbu na odluku Veća po kojoj navodni sporazum o imunitetu sa Ričardom Holbrukom ne obavezuje sud i tužilaštvo i nije važeći za najteža kršenja međunarodnog humanitarnog prava. Takva odluka, smatra optuženi, može da "izazove sumnju da je Tribunal zainteresovan da prikrije prave činjenice"

TV Tribunal 722 (31.03.2017.)

TRILEMA: Duplirati, smanjiti ili ukinuti kazne bivšim liderima Herceg Bosne

Predmeti

Kalendar

Do pokretanja novog SENSE portala nedeljni izveštaji neće imati novih sadržaja.