Pretraživati možete i po delovima reči radi preciznijih rezultata. Primer: ukucajte Optuž umesto Optužba X

Sense Tribunal

Karadžić

Radovan Karadžić

Vesti 854

HAG/DEN HAAG | 06.05.2009.

RAŠČIŠĆAVANJE TERENA ZA SUĐENJE KARADŽIĆU

Na konferenciji o stanju u postupku u predmetu bivšeg predsednika Republike Srpske, sudija Bonomi najavio da će se Pretresno veće ubrzo izjasniti o nerešenim prigovorima optuženog na nadležnosti i oblik optužnice. Karadžiću određen rok da do 25. maja dostavi novi podnesak o "imunitetu"
HAG/DEN HAAG | 05.05.2009.

TUŽILAC: "BESMISLEN" ZAHTEV RADOVANA KARADŽIĆA

Odgovor tužioca na podnesak kojim je optuženi, u ime "jednakosti oružja", tražio da Pretresno veće naloži predstavnicima tužilaštva da ubuduće sa medijima komuniciraju isključivo pisanim putem
HAG/DEN HAAG | 04.05.2009.

KARADŽIĆ TRAŽI DISKVALIFIKACIJU FRANCUSKE SUTKINJE

Kao predsednica Veća za ljudska prava BiH, formiranog od strane Saveta Evrope, sutkinja Mišel Pikar se, smatra Karadžić, "zalagala za muslimanske žrtve a protiv srpskog entiteta", što može stvoriti utisak o njenoj pristrasnosti. Karadžić će osporavati legitimnost Dejtonskih sporazuma kojima je uspostavljena Republika Srpska
HAG/DEN HAAG | 04.05.2009.

KARADŽIĆ TRAŽI JEDNAKI PRISTUP MEDIJIMA

Radovan Karadžić traži da Veće primeni princip jednakosti oružja i kontakte tužilaštva sa medijima ograniči na pisanu komunikaciju koja neće biti duža od 2.500 reči, ili da u suprotnom ukine ograničenja koja su njemu nametnuta od strane Sekretarijata suda
HAG/DEN HAAG | 07.04.2009.

KARADŽIĆEVA PREDRASPRAVNA KONFERENCIJA 20. JULA

Objavljen "plan rada" Pretresnog veća sa rokovima za preostali deo predraspravne faze postupka protiv bivšeg predsednika Republike Srpske. Suđenje Karadžiću bi najranije moglo da počne krajem avgusta ili početkom septembra 2009.
HAG/DEN HAAG | 07.04.2009.

ODBAČENA KARADŽIĆEVA ŽALBA

Ocenjujući "bespredmetnim" pitanja koja je pokrenuo optuženi, Žalbeno veće je u celosti odbacilo žalbu Radovana Karadžića na odluku o obelodanjivanju materijala o sporazumu o imunitetu sa Holbrukom
HAG/DEN HAAG | 02.04.2009.

KARADŽIĆ ĆE OSPORAVATI SVE SEM "KLIMATSKIH PRILIKA"

Na konferenciji o stanju u postupku, Radovan Karadžić najavio da će na predstojećem suđenju osporavati sve – uključujući i takozvane nesporne činjenice koje predlaže tužilaštvo – sa izuzetkom "klimatskih prilika". "Ako kažu da je bilo sunčano, prihvatiću da je bilo sunčano", rekao je Karadžić
HAG/DEN HAAG | 01.04.2009.

KARADŽIĆEVI PRIGOVORI NA OPTUŽNICU I NADLEŽNOST SUDA

Radovan Karadžić prigovara na oblik optužnice po dva osnova, osporava nadležnost Tribunala da mu sudi za neke od zločina i traži da se jedan od oblika odgovornosti isključi iz optužbi za genocid i progone
HAG/DEN HAAG | 27.03.2009.

SUDIJE: KARADŽIĆ ZNA ENGLESKI

Nakon što je "pažljivo analiziralo" dokaze koje je tužilaštvo dostavilo, Pretresno veće koje Radovanu Karadžiću sudi za dvostruki genocid i druge zločine u Bosni i Hercegovini", utvrdilo da optuženi "razume engleski jezik dovoljno dobro za potrebe Pravilnika o postupku i dokazima"
HAG/DEN HAAG | 16.03.2009.

KARADŽIĆ INSISTIRA NA "TRANSPARETNOSTI"

Bivši lider bosanskih Srba Radovan Karadžić traži da se sve rasprave u njegovom predmetu odvijaju "u sudnici" i pred očima javnosti a ne na "privatnim konferencijama" u sali za sastanke Tribunala

TV Tribunal 722 (31.03.2017.)

TRILEMA: Duplirati, smanjiti ili ukinuti kazne bivšim liderima Herceg Bosne

Predmeti

Kalendar

Do pokretanja novog SENSE portala nedeljni izveštaji neće imati novih sadržaja.