Pretraživati možete i po delovima reči radi preciznijih rezultata. Primer: ukucajte Optuž umesto Optužba X

Sense Tribunal

Karadžić

Radovan Karadžić

Vesti 854

HAG/DEN HAAG | 14.07.2009.

VEĆE ODBILO DA POZOVE LORDA OVENA KAO SVOG SVEDOKA

Sudije odbacile zahtev tužilaštva da lorda Dejvida Ovena pozovu kao svedoka Veća u predmetu bivšeg predsednika Republike Srpske Radovana Karadžića. Ako tužilaštvo odluči da lorda Ovena doda na svoju listu svedoka, veće će razmotriti da li da mu na početku svedočenja omogući da kaže nešto o "nezavisnosti i neutralnosti" međunarodnih pregovarača
HAG/DEN HAAG | 10.07.2009.

UZIMANJE TALACA OSTAJE U KARADŽIĆEVOJ OPTUŽNICI

Žalbeno veće potvrdilo odluku kojom je odbačen zahtev Radovana Karadžića da se iz optužnice povuče tačka 11 koja ga tereti za uzimanje 200 pripadnika mirovnih snaga i vojnih posmatrača UN za taoce u maju i junu 1995. godine
HAG/DEN HAAG | 09.07.2009.

KARADŽIĆ ODRIČE ODGOVORNOST ZA OBE EKSPLOZIJE NA MARKALAMA

Bivši lider bosanskih Srba zatražio od Veća obavezujući nalog Norveškoj za dostavljanje dokumenata koji, po njemu, potvrđuju da su SAD naoružavale ABiH. Takođe traži potvrdu norveške obaveštajne službe da je za obe eksplozije na Markalama odgovorna Armija BiH a ne VRS
HAG/DEN HAAG | 08.07.2009.

ODBAČEN KARADŽIĆEV PODNESAK O SPORAZUMU SA HOLBRUKOM

U razmatranju Karadžićevog prigovora na nadležnost Tribunala na bazi navodnog sporazuma o imunitetu, Pretresno veće se nije upuštalo u utvrđivanje šta je, ako išta, Holbruk obećao optuženom, već se – polazeći od pretpostavke da takav sporazum postoji – bavilo njegovim eventualnim pravnim posledicama
HAG/DEN HAAG | 08.07.2009.

SREBRENICA I SARAJEVO OSTAJU U KARADŽIĆEVOJ OPTUŽNICI

U odgovoru na izveštaje da je predraspravni sudija u predmetu Radovana Karadžića "pozvao tužilaštvo da odustane od tačaka optužnice za Srebrenicu ili Sarajevo", predstavnica za štampu Tribunala ukazala da je sudija samo "ohrabrio tužilaštvo da razmisli kako će smanjiti dužinu trajanja svog postupka", a ne da odustane od krivičnog gonjenja za zločine u Sarajevu i Srebrenici
HAG/DEN HAAG | 01.07.2009.

KARADŽIĆ POZIVA TUŽIOCA DA ODUSTANE OD NEKIH OPTUŽBI

Na konferenciji o stanju u postupku bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića tužilaštvo najavilo da će za izvođenje dokaza optužbe biti potrebno oko 490 sati, odnosno više od godinu dana. Predraspravna konferencija odložena za septembar ove godine kada se očekuje i početak suđenja
HAG/DEN HAAG | 26.06.2009.

ODBAČENE TRI KARADŽIĆEVE ŽALBE

Odbačene tri žalbe Radovana Karadžića na odluke prvostepenog veća koje je zaključilo da se njegovim preliminarnim prigovorima na oblike odgovornosti kojima ga tereti optužnica, ne osporava nadležnost suda
HAG/DEN HAAG | 11.06.2009.

LORD OVEN "OKLEVA" DA SVEDOČI ZA TUŽILAŠTVO

Tužilaštvo je zatražilo od sudija da lorda Dejvida Oven pozovu kao svedoka veća u predmetu Radovana Karadžića. Lord Oven okleva da svedoči na poziv tužilaštva kako "ne bi ugrozio buduću nezavisnost i nepristrasnost međunarodnih pregovarača"
HAG/DEN HAAG | 05.06.2009.

POTVRĐENE KARADŽIĆEVE LINGVISTIČKE SPOSOBNOSTI

Odbačena žalba bivšeg predsednika RS Radovana Karadžića na odluku prema kojoj razume engleski u dovoljno meri da mu se na tom jeziku dostavlja materijal relevantan za njegov predmet
HAG/DEN HAAG | 03.06.2009.

KARADŽIĆ SE ČUDI ZAŠTO JE OPTUŽEN KRAJ TOLIKIH "OSLOBAĐAJUĆIH DOKAZA"

Pošto mu je tužilaštvo obelodanilo 175.000 stranica "potencijalno oslobađajućeg materijala", Karadžić izrazio čuđenje zašto je uopšte optužen. Švedski ambasador obavestio veće da ministar Bilt "ne raspolaže nikakvim informacijama o navodnom sporazumu o imunitetu", ali sudija Bonomi smatra da bi, uprkos tome, "bilo korisno" da ministar prihvati razgovor sa Karadžićevim saradnicima na tu temu

TV Tribunal 722 (31.03.2017.)

TRILEMA: Duplirati, smanjiti ili ukinuti kazne bivšim liderima Herceg Bosne

Predmeti

Kalendar

Do pokretanja novog SENSE portala nedeljni izveštaji neće imati novih sadržaja.