Pretraživati možete i po delovima reči radi preciznijih rezultata. Primer: ukucajte Optuž umesto Optužba X

Sense Tribunal

Karadžić

Radovan Karadžić

Vesti 854

HAG/DEN HAAG | 01.08.2013.

LICITIRANJE BROJEM UBIJENIH NA BRANJEVU

Radovan Karadžić uz pomoć Franca Kosa, osuđenog učesnika u masakru na farmi Branjevo 16. jula 1995. godine, nastojao osporiti navode iz optužnice da su srpske snage tog dana strijeljale oko 1.200 ljudi, navodeći da se zapravo radilo o "samo" 350 strijeljanih
HAG/DEN HAAG | 31.07.2013.

BRAĆA PO ORUŽJU

Svjedočeći na suđenju Radovanu Karadžiću, bivši komandant 65. zaštitnog motorizovanog puka VRS, Milomir Savčić, izrazio poštovanje prema oficirima vojske i policije bosanskih Srba osuđenih za genocide i druge zločine u Srebrenici, koje "braćom po oružju". Izuzetak je bivši komandant Drinskog korpusa Radislav Krstić, koji je prema Savčiću "izmislio" da su pripadnici njegovog puka učestvovali u likvidacijama Srebreničana
HAG/DEN HAAG | 30.07.2013.

ADVOKATSKA KARIJERA BIVŠEG POLICAJCA

Na suđenju Radovanu Karadžiću saslušan bivši policijski inspektor iz Sarajeva Čedomir Kljajić koji je 1992. godine obavljao dužnost podsekretara za javnu bezbjednost na Vracama. Bivši "broj tri" MUP RS je svjedočio putem konferencijske video-veze iz Kanade u koju je 1995. godine emigrirao kao advokat. Počeo iskaz generala Milomira Savčića
HAG/DEN HAAG | 29.07.2013.

"KATEGORIČKO NEGIRANJE" MENDELJEVA ĐURIĆA

Mendeljev Đurić zvani Mane svjedočeći na suđenju Radovanu Karadžiću "kategorički" negirao da je učestvovao u razoružavanju Muslimana iz Srebrenice, u odvajanju muškaraca u Potočarima... kao i druge zločine za koje mu je Sud BiH izrekao kaznu od 30 godina zatvora
HAG/DEN HAAG | 25.07.2013.

PRISILJENI DA "PRISILNO RAZORUŽAVAJU"

Dragomir Keserović, vojni veštak Karadžićeve odbrane, tvrdi da su srpske vlasti u Sanskom Mostu bile "prisiljene da prisilno razoružavaju" nesrpsko stanovništvo i negira da je učestvovao u "čišćenju"doline Cerske. General priznaje da je za pravo značenje Ženevskih konvencija shvatio tek 2011. godine kada se detaljnije pozabavio tom temom
HAG/DEN HAAG | 24.07.2013.

OPTUŽBA: POGREŠNI ZAKLJUČCI NA OSNOVU SELEKTIVNIH IZVORA

U unakrsnom ispitivanju veštaka Karadžićeve odbrane Dušana Dunjića, po kome je moguće da većina srebreničkih Bošnjaka nisu žrtve masovnih egzekucija, tužilac sugerisao da je svedok "preskočio" sve pokazatelje koji ne idu u prilog njegovim zaključcima i oslonio se samo na one koji potkrepljuju teze optuženog
HAG/DEN HAAG | 24.07.2013.

KARADŽIĆ TRAŽI ČETVEROMJESEČNU PAUZU

Radovan Karadžić traži suspenziju suđenja u trajanju od četiri mjeseca kako bi se pripremio za odbranu u vezi sa tačkom 1 optužnice koja ga tereti za genocid u sedam bosanskohercegovačkih opština. Tokom pauze, Karadžićev tim odbrane bi trebalo da intervjuiše 64 potencijalna svjedoka kojima će osporavati optužbu za genocid
HAG/DEN HAAG | 23.07.2013.

KARADŽIĆEV VEŠTAK PRIHVATA SAMO 500 SREBRENIČKIH ŽRTAVA

Veštak odbrane Dušan Dunjić smatra da se žrtvama streljanja u julu 1995. godine može smatrati svega 450 do 500 Srebreničana, odnosno samo oni čije su ruke bile vezane, a "ne prihvata" čak ni one koji su imali poveze na očima jer smatra da se možda radilo o vojnim trakama koje su usled raspada tela pale na lice
HAG/DEN HAAG | 22.07.2013.

SVEDOK "ČISTE SAVESTI" I PROBLEMATIČNE PROŠLOSTI

Bivši komandant Birčanske brigade VRS Svetozar Andrić kaže da mi je savest čista, a optužba dokazuje da za to nema previše razloga, budući da je naredio iseljavanje Muslimana iz Zvornika, osnivanje logora Sušica i spaljivanje vlaseničkih sela. A onda je, dok su još trajale masovne egzekucije zarobljenih Srebreničana, imenovan za načelnika štaba Drinskog korpusa
HAG/DEN HAAG | 19.07.2013.

KAKO JE SREBRENIČKA OPERACIJA "PRERASLA" U ZLOČIN

Vojni veštak Karadžićeve odbrane Radovan Radinović tvrdi da je nakon osvajanja Srebrenice bilo planirano da se muslimanski zarobljenici odvezu u logor Batković, ali su radi odvajanja vojnika od civila "privremeno smešteni" u objektima na području Zvornika i od tog trenutka operacija je "prerasla u zločin". Tužilac, s druge strane, sugeriše da je zločin unapred planiran

TV Tribunal 722 (31.03.2017.)

TRILEMA: Duplirati, smanjiti ili ukinuti kazne bivšim liderima Herceg Bosne

Predmeti

Kalendar

Do pokretanja novog SENSE portala nedeljni izveštaji neće imati novih sadržaja.