Pretraživati možete i po delovima reči radi preciznijih rezultata. Primer: ukucajte Optuž umesto Optužba X

Sense Tribunal

Haradinaj i drugi

Ramush Haradinaj, Idriz Balaj, Lahi Brahimaj

Vesti 170

HAG/DEN HAAG | 12.11.2007.

SAMO JE DUŠA OSTALA NETAKNUTA

Opisujući stanje svog muža po izlasku iz zatvora OVK u Jablanici, kosovska Albanka pod pseudonimom "23" i punim merama zaštite rekla da mu je "sve osim duše bilo unakaženo"
HAG/DEN HAAG | 07.11.2007.

KVALITETNO ISTRAŽIVANJE – IRELEVANTNA IZJAVA

Pretresno veće koje vodi suđenje bivšim zapovednicima OVK zaključilo da "nema valjanih razloga" za svedočenje istraživača Hjumen Rajts Voča, Freda Abrahamsa, koji je 1998. godine sastavio izveštaj o zločinima OVK. Kraj dokaznog postupka optužbe 16. novembra
HAG/DEN HAAG | 06.11.2007.

SVEDOK OPTUŽBE POZDRAVLJA OPTUŽENOG KOMANDANTA

Bivši pripadnik Crnih orlova, jedinice pod komandom optuženog Idriza Balaja, izmenio deo prethodne izjave u kojem je tvrdio da je srpskim snagama bio onemogućen pristup području pod kontrolom OVK. Kaže da je pokušao da ukaže na greške u izjavi ali je “advokat tužilaštva tvrdio da to nije bitno”
HAG/DEN HAAG | 05.11.2007.

OPTUŽBA O OVK, ODBRANA O MUP

Bivša aktivistkinja beogradskog Fonda za humanitarno pravo kaže da je 1998. godine Oslobodilačka vojska Kosova kontrolisala zonu Dukađin i da su njeni pripadnici napadali lokalne Srbe sa ciljem da ih odatle isele. Umesto pobijanja navoda o zločinima OVK, Haradinajev branilac je zaštićenu svedokinju ispitivao o krivičnim delima srpskog MUP
HAG/DEN HAAG | 31.10.2007.

ZAVRŠNICA DOKAZNOG POSTUPKA OPTUŽBE NA SUĐENJU ZA ZLOČINE OVK

Tužilaštvo bi na suđenju Haradinaju, Balaju i Brahimaju trebalo da svoj dokazni postupak završi do 16. novembra a odbrana je pozvana da se osam dana pre tog roka izjasni da li će podneti zahtev da se neki ili svi optuženi oslobode po nekim ili svim tačkama optužnice koje, po braniocima, optužba nije dokazala
HAG/DEN HAAG | 30.10.2007.

ODBRANA NEMA PITANJA ZA OVK INSAJDERA

Svedočenje bivše pripadnika OVK, koji se u optužnici navodi kao jedan od učesnika u udruženom zločinačkom poduhvatu i neposredan izvršilac nekih od zločina – otmica i zlostavljanja – za koje se terete Haradinaj, Balaj i Brahimaj
HAG/DEN HAAG | 29.10.2007.

SEJANJE "RAZUMNE SUMNJE"

Osim ukazivanjem da su srpske snage bezbednosti imale pristup Radonjičkom jezeru i pre 8. septembra kada su otkriveni leševi, sumnju u dokaze tužilaštva odbrana nastoji da pobudi i isticanjem da su među prvima na mesto gde su pronađeni posmrtni ostaci došli policijski generali Vlastimir Đorđević i Obrad Stevanović
HAG/DEN HAAG | 23.10.2007.

ČIJI SU OBAVEŠTAJCI RADILI BOLJE?

Svedočeći na poziv optužbe u predmetu protiv Haradinaja, Balaja i Brahimaja, general VJ Branko Gajić tvrdio da je početkom 1998. godine OVK imao oko 3.000 boraca. Kada ga je branilac suočio sa tvrdnjom drugog svedoka optužbe, bivšeg britanskog vojnog atašea u Beogradu Džona Kroslanda, da je taj broj bio višestruko manji, svedok je odgovorio da su srpski obaveštajni izvori bili svakako bolji od britanskih
HAG/DEN HAAG | 17.10.2007.

BEOGRADSKI PROTIV FRANCUSKOG PATOLOGA

U dopunskom svedočenju na suđenju bivšim zapovednicima OVK, beogradski patolog Branimir Aleksandrić osporava zaključak svoje francuske koleginice Dominik Lekomt po kojem su su leševi u Radonjićkom jezeru bili "vrlo kratko" pre nego što ih je policija pronašla u septembru 1998. godine
HAG/DEN HAAG | 15.10.2007.

"OGRANIČEN PRISTUP" DUKAĐINSKOJ ZONI

General Dragan Živanović odbacio tvrdnje Haradinajeve odbrane da su vojska i policija, a ne OVK, do septembra 1998. godine kontrolisale deo Kosova istočno od puta Peć-Đakovica. Svedok tvrdi da su srpske snage bezbednosti imale tek "ograničeni pristup" toj zoni samo u toku anti-terorističkih operacija u leto 1998. godine

TV Tribunal 722 (31.03.2017.)

TRILEMA: Duplirati, smanjiti ili ukinuti kazne bivšim liderima Herceg Bosne

Predmeti

Kalendar

Do pokretanja novog SENSE portala nedeljni izveštaji neće imati novih sadržaja.