Pretraživati možete i po delovima reči radi preciznijih rezultata. Primer: ukucajte Optuž umesto Optužba X

Sense Tribunal

Haradinaj i drugi

Ramush Haradinaj, Idriz Balaj, Lahi Brahimaj

Vesti 170

HAG/DEN HAAG | 01.05.2008.

SUTRA ŽALBA TUŽILAŠTVA NA PRESUDU HARADINAJU

Žalba tužilaštva u predmetu trojice bivših zapovednika Oslobodilačke vojske Kosova (OVK) biće podneta sutra, najavila je predstavnica za štampu tužilaštva Olga Kavran
HAG/DEN HAAG | 09.04.2008.
Zašto tužilaštvo nije dokazalo oni što "svi znaju" (3)

OČIGLEDNO JE POGREŠNO

U presudi Haradinaju, Balaju i Brahimaju Pretresno veće na primeru Sanije Balaj pokazalo zašto ono što je "očigledno" ili što "svi znaju"... ne mora da bude tačno
HAG/DEN HAAG | 08.04.2008.
Zašto tužilaštvo nije dokazalo ono što “svi znaju” (2)

RAZLIKA IZMEĐU "VEROVATNOĆE" I DOKAZA "VAN RAZUMNE SUMNJE"

U presudi Haradinaju, Balaju i Brahimaju sudije ukazuju da nije bilo dokaza na osnovu kojih bi izvan razumne sumnje zaključili ko su počinioci ubistava Albanaca, Srba i Roma čija su tela pronađena u kanalu Radonjićkog jezera, iako smatraju da "postoji verovatnoća" da je odgovornost za njihovu smrt na pripadnicima OVK
HAG/DEN HAAG | 07.04.2008.

ZAŠTO TUŽILAŠTVO NIJE DOKAZALO ONO ŠTO "SVI ZNAJU"

Terorisanje potencijalnih svedoka je svakako važan ali ne i jedini razlog neuspeha tužilaštva na suđenju Haradinaju, Balaju i Brahimaju. Tome su doprineli i propusti u istrazi, greške u identifikaciji, mala verodostojnost dokaza srpskog MUP, nesnalaženje tima tužilaštva i visoki prag dokazivanja koji je primenilo Pretresno veće
HAG/DEN HAAG | 03.04.2008.

HARADINAJ I BALAJ OSLOBOĐENI, BRAHIMAJU 6 GODINA ZATVORA

Tužilaštvo je, po oceni Pretresnog veća, dokazalo da su pripadnici OVK počinili zločine – ubistva, okrutnog postupanja, mučenja i silovanja – opisane u osam tačaka optužnice, ali sem u dva slučaja nije izvan razumne sumnje dokazana umešanost i odgovornost optuženih. Sudije "stekle snažan utisak da se suđenje odvijalo u atmosferi u kojoj se svedoci nisu osećali bezbedno"
HAG/DEN HAAG | 28.03.2008.

PRESUDA HARADINAJU U ČETVRTAK 3. APRILA

Optužba je za bivše zapovednike OVK Ramuša Haradinaja, Idriza Balaja i Lahija Brahimaja tražila kazne od po 25 godina zatvora, dok je odbrana zahtevala oslobađajuće presude, tvrdeći da nije dokazana njihova krivica za zločine nad albanskim, srpskih i romskim civilima 1998. godine
HAG/DEN HAAG | 23.01.2008.

ZAVRŠENO SUĐENJE HARADINAJU, BALAJU I BRAHIMAJU

U odgovoru na završne reči odbrane, tužilac se složio sa Haradinajevim braniocem da je OVK u proleće 1999. godine bila u stanju anarhije, ali naglasio da je upravo to odgovaralo prvooptuženom da u delo sprovede svoju zločinačku nameru. Zašto Haradinajev branilac brani Balaja, da li je „Toger“ ispravno identifikovan i ima li sličnosti između Lahija Brahimaja i Nelsona Mendele? Presuda već sredinom marta?
HAG/DEN HAAG | 22.01.2008.

ODBRANA: HARADINAJ, BALAJ I BRAHIMAJ NISU KRIVI

Branioci tvrde da nema dokaza da su trojica optuženih lično učestvovali u zločinima, niti da su to radili ljudi pod njihovom kontrolom, već su pre skloni da ih pripišu "nedisciplinovanim seoskim stražama i neidentifikovanim pojedincima za koje se ne zna ko ih je kontrolisao"
HAG/DEN HAAG | 21.01.2008.

IZVAN RAZUMNE SUMNJE ILI NA STAKLENIM NOGAMA?

Počelo izlaganje završnih argumenata na suđenju Haradinaju, Balaju i Brahimaju. Tužilaštvo smatra da je izvan razumne sumnje dokazalo njihovu krivicu za progone civila, dok odbrana tvrdi da čitav slučaj optužbe stoji na staklenim nogama
HAG/DEN HAAG | 17.01.2008.

SA ŽENEVSKIM KONVENCIJAMA U DŽEPU

Ranije svedok optužbe na suđenju Haradinaju, Balaju i Brahimaju, general Dragan Živanović u današnjem iskazu u odbranu svog bivšeg komandanta Vladimira Lazarevića ponovio navode o zločinima OVK i besprekornom odnosu VJ preme civilima na Kosovu. Svaki vojnik je, tvrdi, nosio "džepno izdanje" Ženevskih konvencija

TV Tribunal 722 (31.03.2017.)

TRILEMA: Duplirati, smanjiti ili ukinuti kazne bivšim liderima Herceg Bosne

Predmeti

Kalendar

Do pokretanja novog SENSE portala nedeljni izveštaji neće imati novih sadržaja.