Pretraživati možete i po delovima reči radi preciznijih rezultata. Primer: ukucajte Optuž umesto Optužba X

Sense Tribunal

Haradinaj i drugi

Ramush Haradinaj, Idriz Balaj, Lahi Brahimaj

Vesti 170

HAG/DEN HAAG | 18.08.2011.

TUŽILAC UBEĐEN U KRIVICU, BRANILAC U NEVINOST RAMUŠA HARADINAJA

Tužilac očekuje da će se sudije, nakon što saslušaju sve dokaze na delimično ponovljenom suđenju Haradinaju, Balaju i Brahimaju, uveriti u krivicu optuženih za mučenja, okrutna postupanja i ubistva srpskih, albanskih i romskih zatočenika u Jablanici. Haradinajev branilac odgovara da se njegov klijent kao komandant OVK borio protiv drugih vojnika, a ne civila, i da je uveren da će suđenje to i pokazati
HAG/DEN HAAG | 17.08.2011.

SUTRA POČETAK NOVOG SUĐENJA HARADINAJU, BALAJU I BRAHIMAJU

Na današnjoj konferenciji pred početak delimično ponovljenog suđenja bivšim čelnicima OVK navedeno da je na tužiočevom popisu svedoka ukupno 56 imena, ali će većina njihovih iskaza u dokaze biti uvedena putem transkripata sa prethodnog suđenja Haradinaju, Balaju i Brahimaju. Sutra uvodne reči optužbe, a potom i odbrane Ramuša Haradinaja
HAG/DEN HAAG | 20.06.2011.

HARADINAJ PONOVO TRAŽI PRIVREMENU SLOBODU

Treći put u poslednjih godinu dana bivši komandant OVK Ramuš Haradinaj pokušava da ubedi sudije da njegov boravak na Kosovu ne bi predstavljao pretnju po svedoke i traži puštanje na privremenu slobodu od 25. jula do 12. avgusta
HAG/DEN HAAG | 09.06.2011.

SUĐENJE HARADINAJU, BALAJU I BRAHIMAJU POČINJE 18. AVGUSTA

Pošto su otklonjene sve administrativne prepreke za početak delimično ponovljenog suđenja bivšim zapovednicima OVK predsedavajući sudija Moloto zakazao uvodne reči za 18. avgust, nakon čega će početi dokazni postupak optužbe
HAG/DEN HAAG | 23.02.2011.

I DALJE PROBLEMI SA SVEDOCIMA NA SUĐENJU ZA ZLOČINE OVK

Suđenje bivšim zapovednicima OVK bi, prema današnjim najavama, moglo da počne tek za nekoliko meseci, budući da se čeka odluka Žalbenog veća po žalbi Haradinajeve i Balajeve odbrane u kojoj zahtevaju ograničavanje opsega ponovljenog suđenja i broja svedoka. Nevoljni svedok Šefćet Kabaši i dalje ne pokazuje volju da dođe u Hag
HAG/DEN HAAG | 14.01.2011.

NALOŽENA IZMENA OPTUŽNICE PROTIV BIVŠIH KOMANDANATA OVK

Pretresno veće prihvatilo zahtev odbrane Lahija Brahimaja da se njegovo ime briše iz dve tačke nove optužnice za zločine na Kosovu, ali ne i zahtev branilaca Ramuša Haradinaja u pogledu smanjenja opsega udruženog zločinačkog poduhvata kojim su obuhvaćeni zločini OVK
HAG/DEN HAAG | 16.12.2010.

HARADINAJ IPAK OSTAJE U PRITVORU

Žalbeno veće je poništilo prvostepenu odluku kojom se bivši lider OVK Ramuš Haradinaj pušta na privremenu slobodu i zaključilo da je takva odluka "toliko nerazumna da predstavlja kršenje diskrecionog prava veća"
HAG/DEN HAAG | 13.12.2010.

TUŽILAC: "ODLUKA O PUŠTANJU HARADINAJA NA SLOBODU JE NERAZUMNA"

Optužba traži da Žalbeno veće poništi odluku o puštanju Ramuša Haradinaja na privremenu slobodu tokom zimske sudske pauze ukazuju. "Nijedno razumno veće", smatra tužilac, ne bi donelo odluku da je Haradinajev boravak na Kosovu neće u značajnoj meri ugroziti integritet postupka
HAG/DEN HAAG | 08.12.2010.

HARADINAJ NA "ZIMSKOM RASPUSTU", BRAHIMAJ OSTAJE U PRITVORU

Mada ne poriču da na Kosovu "preovladava atmosfera zastrašivanja svedoka" i da bi puštanje optuženih na slobodu moglo da rezultiraju povećanim pretnjama i zastrašivanju, sudije odlučile da Ramušu Haradinaju dopuste da zimsku sudsku pauzu provede u Prištini. Izvršenje odluke je, međutim, obustavljeno do rešenja o eventualnoj žalbi tužilaštva. Odbijen identičan zahtev Lahija Brahimaja
HAG/DEN HAAG | 07.12.2010.

TUŽILAC PROTIV "ZIMSKOG RASPUSTA" ZA HARADINAJA I BRAHIMAJA

Odgovarajući na zahtev odbrane za puštanje na privremenu slobodu Ramuša Haradinaja, optužba navodi da se ništa nije promenilo od poslednje odluke Pretresnog veća kojom je sličan zahtev odbijen sa obrazloženjem da bi "medijska pažnja koja bi pratila njegov dolazak na Kosovo negativno uticala na ionako zastrašujuću atmosferu po svedoke". Tužilac se ujedno protivi i zahtevu Lahija Brahimaja da "zimski raspust" provede kod kuće

TV Tribunal 722 (31.03.2017.)

TRILEMA: Duplirati, smanjiti ili ukinuti kazne bivšim liderima Herceg Bosne

Predmeti

Kalendar

Do pokretanja novog SENSE portala nedeljni izveštaji neće imati novih sadržaja.