Pretraživati možete i po delovima reči radi preciznijih rezultata. Primer: ukucajte Optuž umesto Optužba X

Sense Tribunal

Haradinaj i drugi

Ramush Haradinaj, Idriz Balaj, Lahi Brahimaj

Vesti 170

HAG/DEN HAAG | 03.11.2011.

HOĆE LI PONOVLJENO SUĐENJE BITI OPET PONOVLJENO?

Nezadovoljan činjenicom da su neki svedoci optužbe u Hag dolazili sa zakašnjenjem ili još nisu svedočili iako su ranije najavljeni, branilac Ramuša Haradinaja zatražio da se postave striktni rokovi za okončanje dokaznog postupka optužbe. Iako deli zabrinutost odbrane, predsedavajući sudija podsetio da je zbog problema sa iskazima svedoka suđenje već jednom ponovljeno i da njegovo veće želi da izbegne da se to dogodi ponovo
HAG/DEN HAAG | 02.11.2011.

KRAJ ISKAZA O PREBIJANJU U JABLANICI I GLOĐANU

Zaštićeni svedok optužbe sa pseudonimom "3" na kraju iskaza ponovio da je nakon premlaćivanja u logoru OVK u Jablanici odveden u štab u Glođanu gde je još jednom pretučen a potom po naređenju Ramuša Haradinaja i pušten. U sudnicu zatim vraćen svedok "75" čiji je iskaz ranije prekinut
HAG/DEN HAAG | 01.11.2011.

BRAHIMAJ "GLAVNI" U JABLANICI

Zaštićeni svedok tužilaštva, koji je u leto 1998. godine bio tri dana zatočen i mučen u logoru OVK u Jablanici, tvrdi da je optuženi Lahi Brahimaj bio "glavni". Odbrana nastoji da diskredituje svedoka tvrdeći da je izneo "lažne optužbe"na račun Brahimaja koji ga je, tvrdi branilac, pred meštanima njegovog sela osramotio i optužio da je prodao ukradeni kalašnjikov
HAG/DEN HAAG | 31.10.2011.

LAHIJEVE ŽENE NA SVEDOKU "VEŽBALE" BATINE

Zaštićeni svedok optužbe opisao kako su ga tokom trodnevnog zatočeništva u logoru OVK u Jablanici pretukli prvo muški stražari bejzbol palicama, a potom i dve žene u crnim uniformama kojima je Lahi Brahimaj rekao da mogu "malo da provežbaju na njemu". Iz ruku OVK je, kaže, oslobođen po naređenju Ramuša Haradinaja
HAG/DEN HAAG | 29.09.2011.

"OVK JE MI, MI SMO OVK"

Nastojeći da dokaže da OVK nije želeo da protera sa Kosova rivalsku vojsku FARK već da je integriše u svoje redove, branilac Ramuša Haradinaja svedoku predočio izvod iz dnevnika jednog "farkovca" u kojem se kaže da "nema smisla govoriti o dve različite vojske", odnosno o OVK kojoj se FARK priključio
HAG/DEN HAAG | 28.09.2011.

KO JE PISAO "BALAJEV DNEVNIK"

Uprkos svedočenju bivšeg policajca Unmika na Kosovu koji je u pretresu kuće Idriza Balaja pronašao rukom ispisanu svesku za koju tužilac smatra da je ratni dnevnik optuženog, sudije većinom glasova odbacile zahtev da se taj dokument uvede u dokaze. Zaštićena svedokinja opisala kako je jedan član njene porodice 1998. godine dva meseca premlaćivan i maltretiran u logoru OVK u Jablanici
HAG/DEN HAAG | 27.09.2011.

OVK I FARK – SUPARNIČKE ILI SAVEZNIČKE VOJSKE?

Zaštićeni svedok optužbe odbacio tvrdnje odbrane da je posle kraćeg sukoba došlo do ujedinjenja dve vojske kosovskih Albanaca - OVK i FARK – i insistirao na tome da je cilj OVK i Ramuša Haradinaja bio da se eliminiše rivalska FARK sa Tahirom Zemajem na čelu
HAG/DEN HAAG | 26.09.2011.

PROTERIVANJE "RIVALA" SA KOSOVA

Zaštićeni svedok optužbe opisao šta su sve Ramuš Haradinaj i drugi pripadnici OVK u proleće i leto 1998. godine činili vršeći pritisak na zapovednike FARK - rivalske vojske kosovskih Albanaca - da se povuku u Albaniju. U optužnici se navodi da je Haradinaj to činio "kako bi svojim vojnicima omogućio da dominiraju područjem Dukađin i progone civile"
HAG/DEN HAAG | 13.09.2011.

ODBRANA TRAŽI "UKOR" ZA TUŽIOCA

Branioci bivših zapovednika OVK Haradinaja, Balaja i Brahimaja zahtevaju da Pretresno veće "ukori tužioca" zbog propusta da odbrani obelodani dokumente u vezi sa iskazom zaštićenog svedoka "75". Od sudija se traži da "izvedu razumne zaključke u prilog optuženih" u pogledu kredibiliteta ovog svedoka
HAG/DEN HAAG | 02.09.2011.

OPŠTE SAGLASJE ODBRANE I SVEDOKA OPTUŽBE

Zapovednik OVK iz kosovskog sela Istinić Skender Redžahmetaj prihvatio sugestije odbrane da Ramuš Haradinaj 1998. godine, iako je bio komandant operativne zone Dukađin, nije kontrolisao štabove podzona u tom području, pa tako ni onaj u logoru Jablanica, gde su počinjeni brojni zločini nad Albancima, Srbima i Romima

TV Tribunal 722 (31.03.2017.)

TRILEMA: Duplirati, smanjiti ili ukinuti kazne bivšim liderima Herceg Bosne

Predmeti

Kalendar

Do pokretanja novog SENSE portala nedeljni izveštaji neće imati novih sadržaja.