Pretraživati možete i po delovima reči radi preciznijih rezultata. Primer: ukucajte Optuž umesto Optužba X

Sense Tribunal

Haradinaj i drugi

Ramush Haradinaj, Idriz Balaj, Lahi Brahimaj

Vesti 170

HAG/DEN HAAG | 13.03.2007.

DVOSTRUKA MERILA HARADINAJEVE ODBRANE

Odbrana Ramuša Haradinaja je danas nastojala da ospori verodostojnost izveštaja Fonda za humanitarno pravo (FHP) o zločinima nad kosovskim Srbima i istovremeno se, kao na "nesporne činjenice", pozivala na izveštaje koje je ista organizacija priredila o zločinima nad kosovskim Albancima
HAG/DEN HAAG | 12.03.2007.

DVA PROTERIVANJA U MESEC DANA

Na suđenju Haradinaju, Balaju i Brahimaju, svedočila kosovska Romkinja koja je u maju 1998. sa porodicom dva puta proteran: najpre iz Ponoševca, a zatim tri sedmice kasnije i iz Junika. Svedokinja "ne poznaje" i "nije videla" Haradinaja, za kojeg je njena snaja prošle sedmice tvrdila da ga je videla kod mlina gde su ih pripadnici OVK držali i zlostavljali
HAG/DEN HAAG | 09.03.2007.

SPORNA IDENTIFIKACIJA RAMUŠA HARADINAJA

Mada je u predraspravnom podnesku tužilaštva navedeno da je zaštićena svedokinja čula vojnika OVK koji je rekao: "komandante Ramuš Haradinaj, ljudi koje smo uhvatili su vam na raspolaganju", u unakrsnom ispitivanju svedokinja poriče da je to izjavila i tvrdi da je čula samo reč "komandante", a da je naknadno na televiziji čoveka koje je tom prilikom videla identifikovala kao Ramuša Haradinaja
HAG/DEN HAAG | 07.03.2007.

SRPSKA I ALBANSKA VERZIJA SUKOBA U GLOĐANIMA

Prvi svedok optužbe na suđenju Haradinaju, Baljaju i Brahimaju je u proleće 1998. godine, kao istraživač Fonda za humanitarno pravo, uzimala izjave od Srba koji su tvrdili da su bili žrtve napada naoružanih grupa Albanaca. Odbrana je, u unakrsnom ispitivanju, neke od tih iskaza uporedila sa izjavama koje su kosovski Albanci, u isto vreme, dali jednom drugom istraživaču iste nevladine organizacije
HAG/DEN HAAG | 05.03.2007.

DEL PONTE: GANGSTERI U UNIFORMAMA

U zločinima za koje se terete trojica bivših zapovednika OVK – istakla je Karla del Ponte na otvaranju suđenja Ramušu Haradinaju, Idrizu Baljaju i Lahiju Brahimaju - nije bilo "ničeg plemenitog, junačkog, patriotskog ili časnog. Bila su to brutalna i krvava ubistva."
HAG/DEN HAAG | 05.03.2007.

POČELO DRUGO TRIBUNALOVO SUĐENJE ZA ZLOČINE OVK

Tužilac je u uvodnoj reči ukratko prošao kroz incidente opisane u optužnici, opisujući kako su njihove žrtve – otete ili nestale na različitim mestima – pronađene na istom mestu: u kanalu pored betonskog zida za pogubljenja, na kojem su se videli tragovi metaka
HAG/DEN HAAG | 05.03.2007.

BRANILAC: HARADINAJ NIJE RATNI ZLOČINAC

Engleski advokat Ben Emerson je u uvodnoj reči osporavao primenjivost udruženog zločinačkog poduhvata u ovom slučaju, ukazujući da je tužilac "rastegao taj koncept do krajnjih granica" kako bi Haradinaja učinio odgovornim za "nedela svih naoružanih Albanaca na području zapadnog Kosova."
HAG/DEN HAAG | 01.03.2007.

HARADINAJ "NEVIN I VEOMA UVREĐEN"

Na predraspravnoj konferenciji u predmetu trojice bivših pripadnika OVK, optuženi se ponovo izjasnili o 21 tački "druge revidirane i izmenjene optužnice". Prigovor odbrane zbog najave da će u ponedeljak 5. marta uvodnu reč optužbe otvoriti glavna tužiteljica Karla del Ponte
HAG/DEN HAAG | 22.02.2007.

OPTUŽNICA PROTIV HARADINAJA OSTAJE NEOKRNJENA

Pretresno veće prihvatilo argumente tužioca protiv skraćivanja optužnice protiv Haradinaja, Baljaja i Brahimaja, pa će im se počev od 5. marta suditi po svih 37 tačaka optužnice za ubistva Srba, Roma i Albanaca na Kosovu.
HAG/DEN HAAG | 14.02.2007.

TUŽILAŠTVO ODBIJA DA SMANJI OPTUŽNICU PROTIV HARADINAJA

Optužnica protiv trojice bivših zapovednika OVK sadrži 37 tačaka i to, navodi tužilaštvo u odgovoru na zahtev Pretresnog veća, stvara "pogrešan utisak" o veličini predmeta. Svaki od incidenata navedenih u optužnici je ključan za dokazivanje njenih navoda, pa bi se smanjenjem njihovog broja "povredilo pravo tužilaštva na pravično suđenje."

TV Tribunal 722 (31.03.2017.)

TRILEMA: Duplirati, smanjiti ili ukinuti kazne bivšim liderima Herceg Bosne

Predmeti

Kalendar

Do pokretanja novog SENSE portala nedeljni izveštaji neće imati novih sadržaja.