Pretraživati možete i po delovima reči radi preciznijih rezultata. Primer: ukucajte Optuž umesto Optužba X

Sense Tribunal

Mladić

Ratko Mladić

Vesti 667

HAG/DEN HAAG | 05.10.2012.

ROK ZA ČIŠĆENJE ROGATICE

Zaštićeni svjedok RM-81 na suđenju Ratku Mladiću svjedoči o hapšenjima, prebijanjima, ubijanju i silovanju ljudi koji su nakon zauzimanja Rogatice u maju 1992. godine zatočeni školi "Veljko Vlahović". Svjedok tvrdi da je nadležnost nad tim zatočeničkim objektom imao Rajko Kušić koji se ljutio što Muslimani "ne sarađuju" i tako produžavaju "rok za čišćenje Rogatice" o čemu je trebao izvijestiti Pale
HAG/DEN HAAG | 05.10.2012.

KOMANDANT I VRHOVNI KOMANDANT

U nastojanju da odgovornost za artiljerijski i snajperski teror nad Sarajevom makar delimično sa Ratka Mladića prebaci na Radovana Karadžića, odbrana isticala da je predsednik RS ujedno bio i vrhovni komandant vojske, sa čim se svedok složio, ali je ponovio da je Mladić bio direktno nadređen korpusu koji je držao grad pod paljbom
HAG/DEN HAAG | 04.10.2012.

MLADIĆEVA ODGOVORNOST ZA TEROR NAD SARAJEVOM

Bivši komandant sarajevskog sektora Unprofora general Abdel-Razek tvrdi da je komandant Sarajevsko-romanijskog korpusa Stanislav Galić bio profesionalac koji je izvršavao naređenja pretpostavljenih, dok je njemu nadređenog Ratka Mladića opisao kao "snažnu ličnost i harizmatičnog vođu" koji je kontrolisao svoje snage i situaciju na terenu
HAG/DEN HAAG | 03.10.2012.

MLADIĆEVA ODBRANA SE OGRAĐUJE OD ZLOČINA U OMARSKOJ

U završnici unakrsnog ispitivanja Mevludina Sejmenovića, odbrana Ratka Mladića je nastojala dokazati da je vojska u Prijedoru izvršavala naređenja kriznog štaba, da je Omarska bila u nadležnosti policije, a da je Trnopolje bio tranzitni centar u kome ljudi nisu gladovali
HAG/DEN HAAG | 02.10.2012.

ETNIČKO ČIŠĆENJE PO "IMOVINSKOJ MAPI" PRIJEDORA

Mevludin Sejmenović na suđenju Ratku Mladiću svjedoči o etničkom čišćenju Prijedora 1992. godine, logorima Trnopolje i Omarska, kao i o tome kako ga je i zašto Vojo Kuprešanin izbavio iz logora te obukao i nahranio po naređenju Radovana Karadžića
HAG/DEN HAAG | 02.10.2012.

PRVE SARAJEVSKE ŽRTVE RATKA MLADIĆA

Od 30 do sada saslušanih svedoka na suđenju Ratku Mladiću, samo je dvema svedokinjama to bio prvi iskaz pred Tribunalom. Obe su ranjene u noći između 28. i 29. maja 1992. godine kada se, prema optužnici, dogodilo prvo "snažno granatiranja Sarajeva koje je izazvalo smrt i ranjavanje više civila"
HAG/DEN HAAG | 01.10.2012.

LOGOR ZA ETNIČKO ČIŠĆENJE

Opisujući uslove u logoru Trnopolje, prijedorski doktor Idriz Merdžanić naveo da su većinu zatočenika činili žene, deca i starci koji su "stočnim vagonima i kamionima" posle kratkotrajnog boravka transportovani van srpske teritorije. Svedok razjasnio činjenicu da su se tokom posete stranih novinara Trnopolju logoraši mogli videti sa obe strane bodljikave žice
HAG/DEN HAAG | 28.09.2012.

"DOBROVOLJNI" PROGON SA PALA

Sulejman Crnčalo na suđenju Ratku Mladiću opisao progon Muslimana sa Pala krajem juna i početkom jula 1992. godine, nakon što im je saopšteno da više nisu poželjni. Odbrana tvrdila da su Crnčalo i njegova porodica "dobrovoljno" napustili Pale i da su svoju imovinu "dobrovoljno" prepustili na korištenje srpskim izbjeglicama
HAG/DEN HAAG | 28.09.2012.

NOVA PRAVILA PONAŠANJA ZA MLADIĆA

Budući da se Ratko Mladić oglušio na sva dosadašnja upozorenja Pretresnog veća da se u sudnici ponaša pristojno i da je zloupotrebio mogućnost konsultovanja sa braniocima u sudnici, najnovijom odlukom mu je naloženo da sa odbranom komunicira isključivo pisanim putem i "u tišini", inače mu sleduje odstranjivanje iz sudnice
HAG/DEN HAAG | 27.09.2012.

SELAK SE PONOSI NEIZVRŠENIM NAREĐENJIMA

Ratko Mladić je mahanjem ispratio svedoka optužbe Osmana Selaka a aplauzom "nagradio" predsedavajućeg sudiju Orija zbog poznavanja vojne terminologije. Unakrsno ispitivanje pukovnika bivše JNA o žrtvama u Kozarcu, odgovornosti vojske za prijedorske logore i paravojsku, "pijankama" oficirskog i političkog kadra u Banja Luci i neizvršenim naređenjima pukovnika Selaka

TV Tribunal 722 (31.03.2017.)

TRILEMA: Duplirati, smanjiti ili ukinuti kazne bivšim liderima Herceg Bosne

Predmeti

Kalendar

Do pokretanja novog SENSE portala nedeljni izveštaji neće imati novih sadržaja.