Pretraživati možete i po delovima reči radi preciznijih rezultata. Primer: ukucajte Optuž umesto Optužba X

Sense Tribunal

Mladić

Ratko Mladić

Vesti 667

HAG/DEN HAAG | 13.08.2015.

PRESRETNUTI RAZGOVORI POD LUPOM MLADIĆEVOG VEŠTAKA

Svedočeći u odbranu Ratka Mladića, veštak za sisteme veza Mile Došenović osporavao autentičnost presretnutih razgovora koje je optužba uvela u dokaze, sugerišući da Armija BiH nije imala ni znanje ni odgovarajuću tehniku da prisluškuje dobro zaštićene veze srpskih jedinica
HAG/DEN HAAG | 12.08.2015.

KOMANDANT NA SVADBI, VOJSKA NA STRATIŠTIMA

Bosiljka Mladić tvrdi da je njen suprug Ratko od večeri 14. jula do jutra 17. jula 1995. godine, u vreme masovnih egzekucija u Srebrenici, boravio u Beogradu, na sastancima i na venčanju, nije imao sredstva veze, niti je izdavao naređenja podređenima. Odbrana i optužba se spore oko toga da li se Mladić u Glavni štab vratio 16. ili 17. jula
HAG/DEN HAAG | 11.08.2015.

"STIHIJSKO" ILI ORGANIZOVANO RUŠENJE DŽAMIJA?

Ekspert odbrane Dragić Gojković tvrdi da su džamije u Bosni i Hercegovini uništene od strane "grupa divljaka" i neodgovornih pojedinaca, tokom borbi ili nakon povlačenja vojske. Nije, međutim, uspio da objasni u koju od tih kategorija spadaju džamije uništene u mjestima pod kontrolom VRS, kao što je čaršijska džamija u Srebrenici srušena 19. jula 1995.
HAG/DEN HAAG | 10.08.2015.

OSPORAVANJE OPTUŽBI ZA UNIŠTAVANJE KULTURNE BAŠTINE

Iskazom demobilisanog pukovnika inžinjerije VRS Dragića Gojkovića odbrana Ratka Mladića u nastavku dokaznog postupka osporava optužbe za uništavanje vjerskih i istorijskih spomenika i drugih simbola postojanja Bošnjaka i Hrvata na prostoru BiH
HAG/DEN HAAG | 16.07.2015.

ŽIVOT NA GRBAVICI IZMEĐU PAKLENOG I HARMONIČNOG

Zdravko Šalipur, bivši član Kriznog štaba srpske opštine Novo Sarajevo je svjedočeći na suđenju Ratku Mladiću naveo da je život na Grbavici bio "paklen" zbog stalnog granatiranja i snajperskog djelovanja sa položaja Armije BiH. S druge strane, život nesrba je u izjavi odbrani opisao kao "harmoničan", navodeći da su Bošnjaci i Hrvati uživali sva prava i slobode
HAG/DEN HAAG | 16.07.2015.

OD "DA" DO "NE" I NAZAD

General Boško Kelečević juče priznao da je glavni strateški cilj bosanskih Srba – razgraničenje sa druga dva naroda BiH – ostvarivan putem najtežih zločina nad muslimanskim i hrvatskim civilima, da bi u današnjem dodatnom ispitivanju to "kategorički negirao" i onda ponovo, odgovarajući na pitanja tužioca, prihvatio da nesrbi "nisu imali drugog izbora" nego da odu jer im je imovina bila razorena
HAG/DEN HAAG | 15.07.2015.

ZLOČINIMA DO SRPSKE DRŽAVE U BIH

Svedočeći u odbranu Ratka Mladića, general Boško Kelečević priznao da je cilj vojske i rukovodstva bosanskih Srba o teritorijalnom razgraničenju sa preostala dva naroda u BiH ostvarivan najtežim zločinima protiv muslimanskih i hrvatskih civila, da bi se zatim ispravio i rekao da je Mladićeva vojska štitila i "poštene pripadnike drugih naroda", odnosno one koji su "izvršavali zadatke predviđene idejom srpskoga naroda o zajedničkom životu"
HAG/DEN HAAG | 14.07.2015.

BEZ KAZNE ZA ZLOČINE U BOSANSKOJ KRAJINI

Tokom unakrsnog ispitivanja svedoka Mladićeve odbrane – generala Boška Kelečevića – tužilac ukazao na niz zločina počinjenih u zoni odgovornosti Prvog krajiškog korpusa: od zatočavanja civila i njihovog zlostavljanja u logoru Manjača do ubistava u Ključu i Prijedoru, posebno naglašavajući da nijedan srpski vojnik zbog toga tokom rata nije odgovarao. Jednom su, doduše, počinioci uhapšeni, ali su nakon zamolbe komandantu korpusa Momiru Taliću pušteni na slobodu
HAG/DEN HAAG | 13.07.2015.

OFICIR "NAJVEĆEG KORPUSA U EVROPI" NEGIRA ZLOČINE

Svedočeći u odbranu Ratka Mladića, ratni načelnik štaba Prvog krajiškog korpusa – general Boško Kelečević – odgovornost za događaje u prijedorskim logorima prebacuje na civilnu vlast, dok za logor Manjača tvrdi da je radio po "pravilima humanitarnog prava" i dodaje da su civili samovoljno napuštali zonu odgovornosti krajiškog korpusa koji je bio "možda i najveći u Evropi"
HAG/DEN HAAG | 10.07.2015.

BEZ PARDONA PROTIV SRPSKIH PARAVOJNIH JEDINICA

Bivši načelnik kriminalističke policije Romanijsko-biračkog centra službi bezbednosti Simo Tuševljak srpske paravojne jedinice označio kao glavnu opasnost po bezbednost stanovništva u Republici Srpskoj 1992. godine i naglasio da se policija bosanskih Srba – sa ili bez pomoći vojske – takvim grupama odlučno suprotstavljala, a njene pripadnike predavala pravosuđu

TV Tribunal 722 (31.03.2017.)

TRILEMA: Duplirati, smanjiti ili ukinuti kazne bivšim liderima Herceg Bosne

Predmeti

Kalendar

Do pokretanja novog SENSE portala nedeljni izveštaji neće imati novih sadržaja.