Pretraživati možete i po delovima reči radi preciznijih rezultata. Primer: ukucajte Optuž umesto Optužba X

Sense Tribunal

Mladić

Ratko Mladić

Vesti 667

HAG/DEN HAAG | 02.09.2015.

MLADIĆEV PUT OD CRNE RIJEKE DO BEOGRADA U VRIJEME SREBRENICE

Na suđenju Ratku Mladiću svjedočio njegov nekadašnji vozač Mlađen Kenjić koji tvrdi da je bivšeg komandanta Glavnog štaba odvezao u Beograd 14. jula 1995. i da ga je iz Beograda u Crnu Rijeku dovezao tri dana kasnije, u podne 17. jula. Na putu se, tvrdi, nisu zaustavljali niti je primijetio da se dešavalo nešto neobično
HAG/DEN HAAG | 01.09.2015.

SRPSKE ŽRTVE ILI ŽRTVE SRBA?

Na popisu srpskih žrtava iz Sarajeva koji je doneo svedok odbrane su, prema optužbi, vojnici poginuli u borbi, zatim srpski civili stradali od srpskih granata i snajpera ili ubijani od strane pripadnika Mladićeve vojske. Svedok odbrane Simo Tuševljak odgovara da su potrebne dodatne provere da bi se utvrdila istina
HAG/DEN HAAG | 31.08.2015.

MLADIĆEV SVEDOK: "U SARAJEVU UBIJENO 3.300 SRBA"

Svedok odbrane Simo Tuševljak tvrdi da je posleratna istraga MUP Republike Srpske pokazala da je u Sarajevu stradalo 3.300 Srba. Optužba - koja ne spori da je zločina nad srpskim civilima bilo – ukazuje na brojne greške u popisu žrtava: od dupliranja imena do toga da su navedeni i Srbi koji su poginuli usled artiljerijskih udara Mladićeve vojske na grad, na primer prilikom prvog masakra na tržnici Markale 5. februara 1994. godine
HAG/DEN HAAG | 27.08.2015.

"NE SPORIM BROJEVE NEGO METODOLOGIJU"

Poslednjeg dana iskaza u odbranu Ratka Mladića, beogradska profesorka demografije i statistike Svetlana Radovanović objasnila da ona nije došla da bi osporila podatke o broju nestalih i stradalih Srebreničana već samo da ukaže da metodologija koju su koristili eksperti optužbe nije, po njoj, u skladu sa važećim naučnim standardima
HAG/DEN HAAG | 26.08.2015.

MLADIĆEV EKSPERT U "ISTORIJSKOM PROJEKTU - SREBRENICA"

U nastojanju da diskredituje veštaka za demografiju Mladićeve odbrane Svetlanu Radovanović, tužilac ukazao da je u prošlosti sarađivala sa nevladinom organizacijom "Istorijski projekat – Srebrenica" koja negira sudski utvrđene činjenice o srebreničkom genocidu i zalaže se za ukidanje Haškog tribunala i preispitivanje njegovih dosadašnjih nalaza
HAG/DEN HAAG | 25.08.2015.

SREBRENICA – MASAKR ILI NESREĆAN SLUČAJ

Zamerajući demografskom ekspertu optužbe na upotrebi izraza "masakr" u opisu događaja nakon pada Srebrenice u julu 1995. godine, demograf Mladićeve odbrane Svetlana Radovanović kaže da njena nauka poznaje samo tri vrste nasilnih smrti – ubistvo, samoubistvo i nesrećan slučaj – a ona ne može da kaže šta se od toga desilo po ulasku Mladićeve vojske u Srebrenicu
HAG/DEN HAAG | 24.08.2015.

VEŠTAK ODBRANE: OPTUŽBA "MEŠA BABE I ŽABE"

Zaključke o oko osam hiljada nestalih Srebreničana nakon ulaska Mladićevih snaga u grad u julu 1995. godine demograf odbrane Svetlana Radovanović vidi kao "čistu manipulaciju" i "mešanju baba i žaba", sve sa jednim ciljem – da se broj žrtava veštački uveća
HAG/DEN HAAG | 20.08.2015.

MLADENCI POTVRDILI MLADIĆEV ALIBI

Opisujući do detalja događaje sa svog venčanja 16. jula 1995. godine, Biljana i Žarko Stojković nastojali su da potkrepe tezu odbrane da Ratko Mladić, koji im je tog dana bio venčani kum, nije bio u situaciji da održava vezu sa snagama na terenu, a da je sa svadbe otišao kasno te nije mogao da se istog dana vrati u Glavni štab. Mladić najavio poklon "drugu Oriju...kada bude oslobođen"
HAG/DEN HAAG | 19.08.2015.

KO JE KOGA TERORISAO U SARAJEVU?

Gojko Drašković je na suđenju Ratku Mladiću prvo prihvatio da je rat u Sarajevu "nanio štetu i jednima i drugima", da bi potom ustvrdio da je Armija BiH "terororisala" srpske civile i vojnike
HAG/DEN HAAG | 18.08.2015.

MLADIĆA JE BILO (NE)MOGUĆE PRISLUŠKIVATI

Suprotstavljajući se navodima vojnog veštaka odbrane Mileta Došenovića o dobro zaštićenim vezama vojske bosankih Srba koje je bilo skoro nemoguće prisluškivati, tužilac predočio naređenja Ratka Mladića i drugih oficira VRS u kojima se navodi da neprijatelj „intenzivno i permanentno“ prati srpske komunikacije

TV Tribunal 722 (31.03.2017.)

TRILEMA: Duplirati, smanjiti ili ukinuti kazne bivšim liderima Herceg Bosne

Predmeti

Kalendar

Do pokretanja novog SENSE portala nedeljni izveštaji neće imati novih sadržaja.