Pretraživati možete i po delovima reči radi preciznijih rezultata. Primer: ukucajte Optuž umesto Optužba X

Sense Tribunal

Gotovina i drugi - "Operacija Oluja"

Ante Gotovina, Ivan Čermak, Mladen Markač

Vesti 419

HAG/DEN HAAG | 18.01.2010.

NOVE ILI IZMIŠLJENE ČINJENICE O GRUBORIMA?

Vojni veštak odbrane Dragoslav Repinc kaže da je uočio "veliku razliku" u dva Markačeva izveštaja o ubistvu petoro staraca u selu Grubori, ali dodaje da zbog "osetljivosti događaja" nije mogao sam da sprovede istragu o tome zašto u prvom dokumentu nije navedeno ništa o tom incidentu, dok se u drugom tvrdi da su civili ubijeni u unakrsnoj vatri tokom borbi hrvatskih specijalaca i srpskih boraca. Ne isključuje mogućnost da je do ispravke došlo na osnovu "izmišljenih" a ne "novih" činjenica
HAG/DEN HAAG | 14.01.2010.

MALO INCIDENATA U VELIKOJ PRETRAZI TERENA

Vojni veštak odbrane Dragutin Repinc tvrdi da su specijalci pod komandom generala Mladena Markača nakon operacije "Oluja" za dva meseca pretražili više od 5.000 kvadratnih kilometara terena i da su u tom periodu zabeležena samo dva incidenta, što po njemu ukazuje na visok stepen discipline u jedinicama hrvatske specijalne policije
HAG/DEN HAAG | 13.01.2010.

VEŠTAK ODBRANE: "SPECIJALCI NISU KONTROLISALI TERITORIJU"

Svedočeći na poziv odbrane bivšeg komandanata hrvatskih specijalaca Mladena Markača, general Dragutin Repinc tvrdio da je zadatak policije u "Oluji" bio da proteraju neprijatelja sa područja između Velebita i granice sa BiH, ali ne i da kontrolišu oslobođenu teritoriju, na kojoj su se, po optužbi, dogodile brojne paljevine i pljačke napuštene srpske imovine
HAG/DEN HAAG | 12.01.2010.

DOBRO ZAMIŠLJENO ALI PONEKAD NEUČINKOVITO

Svedokinja Markačeve odbrane tvrdi da je nakon operacije "Oluja" stvoren takav zakonski okvir koji je bio zamišljen da omogući što brži povratak Srba u Krajinu, ali priznaje da u pojedinim situacijama možda i nije bio učinkovit, jer se predugo čekalo na povrat napuštenih kuća... ponekad i celih šest godina
HAG/DEN HAAG | 11.01.2010.

"REVOLUCIONARNA PRAVDA" ILI ZAŠTITA SRPSKE IMOVINE?

Svedočeći na poziv odbrane Mladena Markača, Snježana Bagić - jedan od autora zakona o privremenom oduzimanju imovine napuštene za vreme i nakon operacije "Oluja" - tvrdi da cilj tog akta nije bio sprečavanje povratka Srba već, naprotiv, zaštita njihovih napuštenih kuća tako što bi one na određeno vreme bile ustupljene hrvatskim povratnicima i izbeglicama
HAG/DEN HAAG | 18.12.2009.

SVEDOK: "PALILE VOJSKE, NE I POLICIJA"

Svedočeći na poziv odbrane generala Markača, bivši pripadnik saniteta hrvatske specijalne policije Ivan Herman tvrdi da je u avgustu 1995. godine situacija u Donjem Lapcu za vreme boravka specijalaca bila "zadovoljavajuća, a da su paljevine kuća i stogova sena počele pre toga, pri povlačenju srpske vojske i nastavljene po ulasku hrvatskih vojnika u grad
HAG/DEN HAAG | 18.12.2009.

HRVATSKA MOŽE DA NASTAVI POTRAGU ZA TOPNIČKIM DOKUMENTIMA

Pretresno veće potvrdilo i pojasnilo odluku od prošle sedmice kojom su Hrvatskoj naložili obustavu pretrage dokumentacije i kompjutera zaplenjenih od saradnika Gotovinine odbrane, ali odbacilo zahtev branilaca da se zabrane dalji pretresi koji bi eventualno bili preduzeti u cilju potrage za nedostajućim topničkim dokumentima
HAG/DEN HAAG | 17.12.2009.

EU POZVANA DA DOSTAVI "KNINSKI DNEVNIK"

Na zahtev odbrane Ante Gotovine Pretresno veće pozvalo Evropsku uniju da "fokusira i intenzivira" napore na pronalaženju knjige dnevnika Kninskog centra Evropske posmatračke misije sa izveštajima sačinjenim za vreme i neposredno nakon operacije "Oluja"
HAG/DEN HAAG | 16.12.2009.

"RAČUNOVODSTVENO ROČIŠTE" O TOPNIČKIM DOKUMENTIMA

U raspravi o nedostajućoj topničkoj dokumentaciji HV saopšteno da tužilac potražuje još 63 dokumenta, dok je delegacija Republike Hrvatske iznosila argumente u prilog tvrdnji da dobar deo traženih topničkih izveštaja iz vremena "Oluje" nikada nije ni sačinjen
HAG/DEN HAAG | 14.12.2009.

HRVATSKA POLICIJA U POTRAZI ZA VLASNICIMA VOZILA

Kada su mu prikazane fotografije na kojima se vide hrvatski specijalci nakon "Oluje" kako "na kablove" pale i odvoze civilni automobil, bivši specijalac iz Kutine Dragutin Vurnek rekao da je obaveza policije bila da ukloni napuštene automobile i pokuša da pronađe njihove vlasnike. Odbačen zahtev Gotovinine odbrane za izdavanje obavezujućeg naloga glavnom tužiocu Bramercu i hrvatskom državnom odvjetniku Bajiću za dolazak na raspravu zakazanu za sredu

TV Tribunal 722 (31.03.2017.)

TRILEMA: Duplirati, smanjiti ili ukinuti kazne bivšim liderima Herceg Bosne

Predmeti

Kalendar

Do pokretanja novog SENSE portala nedeljni izveštaji neće imati novih sadržaja.